Curso 2008-2009

 
Proxecto realizado nas clases de música e
plástica, en colaboración coa biblioteca, para
a exposición do día da Muller.
 
 
Proxecto de Plástica e biblioteca con grupos de 4º
para  a exposición do día dos Dereitos Humanos
 
 
Proxecto realizado na biblioteca por alumnos/as de Latín de 4º