Alarm... U wordt vergiftigd, wederom worden nietsvermoedende burgers misleid voor het implementeren van het Derde Rijk met genocide gevolgen (video).
Als u na het lezen van de inhoud, het belang begrijpt van deze boodschap - namelijk de toekomst en welvaart van Europa en de rest van de wereld, waaronder uw ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen hun vrijheid en gezondheid - besteedt dan a.u.b het komende half uur om deze info door te sturen aan zoveel mogelijk vrienden en familie in uw omgeving. No Cancer Foundation biedt een platform voor alle mensen die positieve verandering willen door een sterk signaal af te geven aan alle verantwoordelijken. Deze foundation verhandelt of verkoopt geen producten, maar steunt gedupeerde kankerpatiënten in hun strijd tegen kanker, door middel van onderzoek naar efficiënte alternatieve anti kanker middelen op natuurlijke basis, als ook het in kaart brengen van de oorsprong van huidige kankerexplosie, waartegen diverse gerechtelijke procedures om de nog bestaande mensenrechten te laten gelden en talloze levens te redden.
 

Aan:

- Elio Di Rupo, Belgisch Eerste Minister (info@premier.fed.be);

- Joëlle Milquet, Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken (milquet@ibz.fgov.be);

- Laurette Onkelinx, Belgisch Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be);

- Annemie Turtelboom,Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@just.fgov.be);

- Maggie De Block, Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede­bestrijding (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be);

- Kris Peeters,Vlaams minister President (kabinet.peeters@vlaanderen.be);

- Ingrid Lieten,Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding (kabinet.lieten@vlaanderen.be):

-Johan Delmulle Belgisch Federaal procureur des Konings (federaal.parket@just.fgov.be, info@just.fgov.be)

 
Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben uit multinationals zoals Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale naziregime in Duitsland. Een agenda die geruisloos is voortgezet via Nederlands grondgebied als paard van Troje binnen Europa en de Bilderberg-conferenties. Wederom worden nietsvermoedende burgers misleid voor het implementeren van het Derde Rijk met fascistische, en genocide gevolgen. Lees meer
 
“Degenen die essentiële vrijheid willen opgeven in ruil voor wat tijdelijke veiligheid, verdienen vrijheid noch veiligheid”
Benjamin Franklin