Bildberättelser i Photo Story 3

Med hjälp av Photo Story 3 kan man på ett enkelt sätt göra bildberättelser. Man kan berätta om en utflykt, en aktivitet eller en dag i verksamheten. Det finns massor med sätt att använda bildberättelser. Det är bara fantasin som sätter gränser. Det är både lärorikt och roligt att göra det tillsammans med barnen. Vårdnadshavare kan ta del av dessa filmer i en lärplattform (Fronter som vi använder), på webben (om man har samtycken) eller på föräldramöten. 

Jag heter Sophie Hansus och arbetar som förskollärare i förskoleklass. Det går 18 barn i min förskoleklass och vi har arbetat med berättelser. Vi har också visningsdagar där barnen får ta med sig något hemifrån att berätta om. Vårt arbete är början på en resa och vi kommer förhoppningsvis att utvecklas under vägen och förbättra många saker.

Lpfö 98. Reviderad 2010
:

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Lpo 94
Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att att varje elev
 • utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk
 • utvecklar sitt eget sätt att lära,
 • utvecklar tillit till sin egen förmåga,
Lgr 11
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,