Nguyên Lý Kế Toán

Day la tai lieu mon Kiem Toan cua khoi QTKDk45B dai hoc Ngoai Thuong.Duoc tong hop tu http://sites.google.com/site/bikipftu/ Do haitho.nh@gmail.com va duclinh_ftu@yahoo.co.jp suu tam.Neu ban co tai lieu hoc tap khac bo ich muon chia se thi gui vao bikip4ftu@gmail.com.Dung quen de lai dia chi email, nick yahoo hoac nickname nao ban thich de chung toi trich dan nhu la nguoi suu tap tai lieu.Chung ta chia se de duoc chia se!
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
Slide tất cả các chương của môn Kế Toán Doanh Nghiệp, bao gồm cả hoạt động XNK. Kèm theo một số tài liệu nghiên cứu như các tài liệu luật, các chuẩn mực kế tóan. Sưu tầm: haitho.nh@gmail.com  1255k v. 3 Mar 25, 2009, 8:42 AM Bí kíp 4 FTU
Comments