Kerndoelen

PowerPoint!
Kerndoelen havo/vwo onderbouw > Moderne vreemde talen > Engels > Kerndoelen

VO Kerndoel 11: Luistervaardigheid

De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels (Duits, Frans en Spaans) door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten.


VO Kerndoel 12: Woordverwerving

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse (Duitse, Franse en Spaanse) woordenschat.


VO Kerndoel 13: Lezen en luisteren

De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige (Duits-, Frans- en Spaanstalige) teksten.

 

VO Kerndoel 14: Omgaan met informatiebronnen

De leerling leert in Engelstalige (Duits-, Frans- en Spaanstalige) schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

 

VO Kerndoel 15: Informele gesprekken

De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.

 

VO Kerndoel 16: Standaardgesprekken

De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen.

 

VO Kerndoel 17: Contact via internet

De leerling leert informeel contact in het Engels (Duits, Frans en Spaans) te onderhouden via e-mail, brief en chatten.

 

VO Kerndoel 18: Wereldtalen

De leerling leert welke rol het Engels (Duits, Frans en Spaans) speelt in verschillende soorten internationale contacten.ĉ
Wolfgang Schreiber,
15.02.2014, 14:12
ć
Wolfgang Schreiber,
15.02.2014, 14:15