Beginpagina‎ > ‎

Het bijenvolk

Het bijenvolk bestaat uit één, koningin, werkbijen (vrouwtjes) en darren (mannetjes)
 
De Koningin
 
De enige taak van de koningin is zorgen voor voortplanting. Zij is daartoe omgeven door een hofstaat bestaande uit werkbijen die haar volledig verzorgen. Deze hofstaat is steeds anders van samenstelling. Op die manier wordt ook het feromoon, de geurstof, van de koningin doorgegeven waarmede de nestgeur wordt bepaald. In het volle seizoen legt ze ca. 2000 eitjes per dag. De jonge koningin wordt op haar bruidsvlucht door meerdere darren bevrucht en draagt vervolgens haar verdere leven het sperma bij zich in haar zaadblaas. De darren verliezen hun geslachtsdeel tijdens de paring en sterven korte tijd later. De koningin keert terug in het volk en draagt het bevruchtingsteken bij zich dat door een werkster wordt verwijderd. Na enkele dagen begint ze eitjes te leggen. Telkens als een eitje de eileider passeert doseert zij een spermacel ter bevruchting. Dit gebeurt vlak voor dat een eitje in een cel wordt gelegd. Uit een bevrucht eitje ontstaat een werkster. Passeert een eitje de eileider zonder dat een spermacel wordt toegevoegd, dus een onbevrucht eitje, dan ontstaat er een dar. Het zijn de werksters die bepalen wanneer er darren moeten komen. De werksters bouwen dan z.g. darrenraat. Hierin zijn de cellen aanzienlijk groter, 13 mm diep en 6,9 mm doorsnede om ruimte te geven aan de grotere dar. De koningin herkent de grotere cel en legt overeenkomstig een onbevrucht eitje. De koningin kan 4 tot 6 jaar oud worden en al die tijd blijft zij eitjes leggen. Een jonge koningin heeft een grotere eiproductie en daarom vervangt de imker haar jaarlijks om zodoende zijn bijenvolk zo groot moglijk te houden wat weer resulteert in een grotere honingopbrengst. De koningin heeft een angel maar gebruikt die zelden. Ze steekt alleen als ze in gevecht raakt met een rivale. De imker voorziet de koningin van een merk-plaatje of stip op haar rug om haar makkelijk te kunnen vinden tussen de duizenden andere bijen.
 
De Dar
 
Is de mannelijke bij en heeft maar één taak n.l. het bevruchten van de koningin. Zelfs in een groot volk bedraagt het aantal niet meer dan ca. 500. Een neventaak van de dar is het ventileren van de bijenkast bij hoge temperaturen en het helpen indampen van de honing. Aan het eind van het seizoen worden alle darren verjaagd of gedood (darrenslacht) omdat zij in de winter slechts het voedsel zouden gebruiken dat voor de koningin en de werksters bestemd is.
Een dar wordt maar enkele maanden oud. De dar heeft geen angel en kan dus ook niet steken. Zijn verdediging ligt meer in zijn grootte en het heftige vlieg-gebrom dat hij kan maken.
 
De Werkbij
 
Hiervan zijn er de meesten, soms wel 50.000 per volk. De werkbij heeft een angel en gebruikt die ter verdediging tegen indringers, dus ook tegen imkers als die niet rustig genoeg in het volk werken. De werkbij is vrouwelijk en heeft afhankelijk van haar leeftijd verschillende taken. Een globale werkverdeling ziet er als volgt uit:
 
1-10 dagen (Voedsterbij)
Ze begint als poetsbij, ze is dan nog wollig, met het reinigen en poetsen van de lege cellen zodat de konigin daar weer een eitje in kan leggen. Vanaf de derde dag worden de oude larven gevoed. Vanaf de zesde dag, als de voedersapklieren geheel ontwikkeld zijn worden jonge larven gevoed.
 
11-20 dagen (Bouwbij)
De werkster gaat was zweten uit de wasklieren aan de onderkant van haar achterlijf, produceert wasplaatjes en bouwt hiermee de raten. Verder zorgt ze voor het afvoeren van allerlei afval, dode bijen enz. Vanaf de tiende dag neemt ze honing in ontvangst van de haalbijen en brengt dit in de raten.
 
Vanaf 21 dagen (Haalbij)
Orientatievluchten vonden al plaats tussen de vijfde en vijftiende dag en nu wordt er werkelijk nectar en stuifmeel gehaald. Ze kan tot drie kilometer vliegen. De werkbij sterft als zij ca. 6 weken oud is door slijtage van vleugels en vlieg-gewrichten. In de winter, als de werksters niet vliegen, overleven ze in de kast om vanaf het nieuwe voorjaar de cyclus weer in gang te zetten.
 
 
Gemerkte koningin
met Hofstaat
 
 
 
Koningin 
 
 
 
Dar
 
 

Werkster

Het broednest op een raat