Beginpagina‎ > ‎

Bijenziekten

Helaas ontkomen bijenvolken niet aan ziekten. Hieronder een overzicht met korte beschrijving.

Kijk voor uitvoerige informatie op: http://www.bijen.wur.nl/NL/varroa/

 
Varroa Mijt
 
Dit is de meest bekende besmetting die bij de bijen voorkomt.
De Varroa Destructor is een uitwendige parasiet op volwassen bijen en in gesloten broed. Het is een spinachtig ovaal diertje van 1,1 mm lang en 1,5 mm breed en heeft acht pootjes. De kleur is roodbruin en het diertje is met het blote oog goed zichtbaar. Het mannetje is wit en bijna rond. Voor dat het broed gesloten word kruipen een paar vrouwelijke mijten in de cel onder de larve in het voedersap. Als de larve het voedersap opgenomen heeft kruipt de mijt op de larve en voedt zich met het bloed van de larve of pop. Ongeveer twee tot drie dagen na het sluiten van de cel legt de mijt een eitje en vervolgens na dertig uur opnieuw. In zes tot zeven dagen ontwikkelt zich het eerste eitje tot een volwassen vrouwtje. Het tweede eitje is niet bevrucht en ontwikkelt zich in ongeveer zes dagen tot een een mannetje. In de grotere darrencellen worden ongeveer zes keer zoveel eitjes gelegd als in werkstercellen.
De paring vindt plaats in de nog gesloten cel waarna het mannetje sterft. Als de bijen uitkomen komen er volwassen bevruchte Varroa vrouwtjes naar buiten en parasiteren op de bij. Dit proces kan zich meerder malen herhalen. Volken raken besmet door vervliegen van jonge bijen en darren, roverij bij andere volken en reizen naar andere locaties. Door grote concentraties mijten kunnen volken sterk verzwakken en uiteindelijk ten onder gaan. De Varroa mijt kan op verschillende manieren nagenoeg effectief worden bestreden. Een volledig schoon volk komt vrijwel niet voor, wel tot 98 %.
Er zullen dus altijd mijten zijn en de imker heeft hier een oplettende taak om zijn of haar volken zoveel mogelijk mijtvrij te houden. Immmers zo blijven de volken sterk, leveren ze een goede honing-opbrengst en zijn ze minder gevoelig voor het besmet raken met andere ziekten zoals hieronder vermeld.
Algemeen wordt aangenomen dat in de imkerij de Varroa mijt de grootste boosdoener is.

Kijk voor de Darrenraatmethode van Jan Trip op: http://goo.gl/BwiAe2
 
 
Onderstaande ziekten komen eveneens voor bij de bijen en worden hier slechts kort beschreven. Uitvoerige informatie is beschikbaar in handboeken, literatuur en websites die via "Interessante links" in de linker kolom aan te klikken zijn.
 
Tracheeën Mijt
 
Wordt veroorzaakt door een mijt die zich nestelt in het eerste paar luchtbuizen van de borstholte. Het is een spinachtig diertje van ongeveer 0,1 mm dat zich voedt met het bijenbloed. De besmetting komt alleen voor bij volwassen bijen tot tien dagen oud. Gevolg is dat volken bij grote besmetting verzwakken.
 
Nosema
 
Is een darmziekte bij volwassen bijen die veroorzaakt word door een ééncellig organisme (spore). Deze hecht zich aan de darmwand waardoor het weefsel geïnfecteerd wordt. Gevolg is dat door algemene zwakte de vliegbijen niet terug keren op de kast.
 
Amerikaans Vuilbroed
 
Is een broedziekte die dodelijk is bij gesloten broed. De ziekte wordt veroorzaakt door een staafbacterie waarvan de uitscheidingsproducten dodelijk zijn. De sporen komen met de voeding in de larve doordat werksters de sporen, die in de kast aanwezig zijn, overdragen. Gevolg is dat de larve sterft.
 
Europees Vuilbroed
 
Is ook een broedziekte en dodelijk in het laatste open larve stadium.
De ziekte wordt veroorzaakt door twee bacteriën. Gevolg is dat de larve sterft.
 
Roer
 
Dit is diarree, overbelasting van de endeldarm en wordt veroorzaakt door ongeschikt voedsel, te laat inwinteren, te lange winterzit en moerloosheid. Gevolg is algehele vervuiling in de kast en vergaande besmetting.
 
Meiziekte
 
Is verstopping van de ingewanden van jonge bijen door langdurige slecht-weerperioden, opname van te veel stuifmeel met weinig water of opname van beschimmeld stuifmeel. Gevolg is aantasting van de vliegspieren waardoor de bijen niet meer kunnen vliegen.
 
Amoebenziekte
 
Is een ingewandsziekte die veroorzaakt wordt door een ééncellig micro organisme dat zich nestelt in de Malpighische vaten (vergelijkbaar met onze nieren). Gevolg kan zijn dat het volk sterk verzwakt.
 
Zakbroed
 
Is een broedziekte die veroorzaakt wordt door een virus dat de larve vernietigt. Gevolg is dat de larve sterft maar het volk kan dit overleven omdat de besmetting gering is.
 
Kalkbroed
 
Is een broedziekte (schimmelziekte) van gesloten broed en wordt veroorzaakt door sporen, afkoeling, te weinig bijen in het volk waardoor er gebrek aan warmte is. Gevolg is dat poppen versteend worden aangetroffen. De bijen ruimen dit zelf op.
 
Steenbroed
 
Is een broedziekte (schimmelziekte) en komt ook voor bij volwassen bijen. Gevolg is dat steenharde gemummificeerde larven worden aangetroffen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varroa Destructor
 
 
 
 
 
 
 
Varroa mijten op een pop
 
 
 
 
 
 
 
Varroa mijten, zie pijltjes

 

 
 
 
 
Misvormde vleugels door
Varroa besmetting
DWV = Deformed Wing Virus