HIER EEN BIJBEL VERTALING IN HET FRIES: EN OOK EEN GRUNNEGER VERTOALING.EN DE COMPANION BIBLE.

Voor onze broeders en zusters in Friesland, 
 
de bijbel is hier te downloaden.
 
Kijk even onderaan de pagina en klik op 
 
weergeven of downloaden.
 
 
 En voor de Groningers volgen hier een paar liederen in het
 
Gronings.
 
De Heer is mien Herder.
 
1.  De heer is mien Herder!      2.De Heer is mien Herder!
     'k Heb aal wat ik wil.              Van Hom wacht ik 't aal.
     Hai geft mie gelaaide             Hai brengt mie op wegen
     en zòrgt veur mien waaide.    van bliedschop en zegen.
     Hai brengt mie bie wotter,     Hai steunt  mie as'k oetglie,
     dat kaalm is en stil.               Hai dragt mie as'k vaal.
 
3.  De Heer is mien Herder!       4. De Heer is mien Herder!
     Of draaigt dood en graf,           Op haaid'en op zaand
     gain baist mag het beuren        zel Hai mie nog geven
     om mie te verscheuren!             genog om te leven.
     Mien Herder vertroost mie         Hai wil mie verstaarken
     mit stok en mit staf.                  mit brood oet zien haand.
 
5.  De Heer is mien Herder!
     'k Blief stil aan zien zied,
     om aait te verkeren
     ien't hoes van mien Here.
     Hai geft mie zien zegen,
     Hai steunt mie aaltied.
 
God, haildaal licht (God enkel licht)
 
1.God haildaal licht,                 2.Hou zun ook schient,
   veur joen gezicht                     bie Joe verswiendt
  bin wie mit schuld beloaden,   zien licht, of dat het nacht is.
  en zuverhaid                            Aal wat ik dou
  dat vien Ie nait                         dat laaid der tou,
  bie 't aanzain van ons doaden. dat niks aan mie bejacht is.
 
3.  Woar mout ik hén               4. Om mien ellén 
     ien mien ellén,                        kwam Hai hierhén
     hou mout ik wieder leven?      en nam mie veur zien reken.
     Joen Zeun allain                      Hai mouk 't weer goud,
     let mie weer zain,                    Hai gaf zien bloud
     hou Ie mien schuld vergeven.  en is aan 't kruus besweken.
 
5.  Zo vien ik weer                    6. Zo mag ik Heer,
     vergeven, Heer,                       joen noam ter eer,
     veur aal mien euveldoaden.     vannijs weer veur Joe leven.
     Wat ik misdee-                        Zo wil ik nou
     ik von weer vree                      aan't leste tou
     allain deur joen genoade.        mie haildaal aan Joe geven.
 
 Een lied naar aanleiding van Habakuk 3:7

Al zel gain wiendroef droagen,
geft viegeboom goin vrucht,
ligt t haile laand te kloagen,
verdreugd van glinne lucht,
op God blief wie toch hopen,
want Hai verget ons nait.
Dou haart en mond den open,
en pries Hom ien joen laid.


 
Hier een link naar de Groninger Bijbel
 
 www.biblija.net  
                                                
Hier een link naar The Companion Bible
 
 www.companionbiblecondensed.com                                              
Ċ
Harm van der Dong,
21 sep. 2010 03:39
Comments