GOD'S VOORNEMEN OMVAT VIJF GROTE WERELD-TIJDPERKEN OF AIONEN:

Gedurende welke de toestanden der
 
schepping (en in bijzonder op aarde) geheel
 
verschillend zijn.
 
 
Er bestaat een zekere overéénkomst tussen de
 
eerste en de vijfde, en de tweede en de vierde
 
aioon.
Ċ
Harm van der Dong,
1 okt. 2010 02:19
Comments