índex

L'herència genètica
 
 
 
Els gens són estudiats a través dels seus efectes i, sobretot, estudiant els fenotips.
Aquesta WebQuest ha estat realitzada per Manel Collado i Vergara per a l'alumnat de 4t d'ESO.

Jordi Domènech, referent per a l'elaboració d'aquesta webquest, ens defineix "CARÀCTER" com aquella característica discreta observable que volem treballar. 

Molts d'aquests caràcter són hereditàris, és a dir, determinada genèticament, vol dir això que, en cas de no rebre'ls no es poden manifestar per més que ho exercitem.

Són molts els caràcters hereditaris de l'espècie humana que es poden observar fàcilment. 

Per poder treballar amb ells anem a utilitzar els "arbres genealògics" explicats en aquest vídeo:

  
 * imatge: http://www.darwinodi.com/en-torno-a-la-informacion-genetica-%C2%BFque-quiere-decir-%E2%80%9Cinformacion%E2%80%9D/