historická  Trnava


... veľmi by ma potešilo, keby ste mi mohli poslať staré fotografie mesta Trnava ....

umiestnil by som ich na tento link ...

 

... na pamiatku tým,  ktorí si už nemôžu vychutnať  tajomnú atmosféru starej Trnavy ...  aspoň touto virtuálnou  formou ...

 

 juraj hloben

 

                                                                                             ^ mail

  

190x Bernolákova brána

Trojičné námestie r.1900

Z knihy k 700-tému výročiu mesta Trnava   1238 - 1938

                                         

   

   

                        

         

                    

 

  

    

   

  

                                                                                                                                                                             

191x, hlavná ulica a námestie 

193x námestie

193x námestie

195x, Hospodárska ulica  

1962, námestie

1967, terajšia Radlinského ulica 

Trnava, 1969

1969, budova Pozemných stavieb a terajšia Hlavná ulica

 1970, pohľad z Mestskej veže

1971, rekonštrukcia námestia 

1971, Hlavná ulica a námestie 

1972, Hospodárska

  197x, stavba OD Jednota 

 1975, pošta a nová čerpacia stanica

1976, námestie a ulica SNP 

1981, kladenie vencov ...