DỊCH TIẾNG ANH

CƠ BẢN VỀ TIẾNG ANH

BACKGROUND OF ENGLISH

 Tiếng Anh là một ngôn ngữ Tây Đức ,  ngôn ngữ chính ở Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Khối thịnh vượng chung bao gồm các quốc gia : Australia, Canada, New Zealand và các thuộc địa cũ khác của Anh.  ngôn ngữ thứ hai  được nói nhiều nhất trên thế giới. Chính bởi sử phổ biến của mình mà tiếng Anh thường được gọi  một ngôn ngữ thế giới ", ở những nước mà  không phải là một ngôn ngữ chính thức thì tiếng Anh ngôn ngữ thường được dạy như một ngôn ngữ nước ngoài.  ngày nay tiếng Anh có lẽ là ngôn ngữ lớn thứ ba được sử dụng bởi số lượng người bản xứ, sau tiếng Trung Quốc (thể Quan Thoại) tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi kết hợp số lượng người bản xứ  không bản địa có lẽ ngôn ngữ nói phổ biến nhất trên thế giới.

Khảo sát cho thấy, dân số thế giới, hoặc giữa 1,2  1,5 tỷ người, đã thông thạo hoặc sử dụng khá tiếng Anh . Theo Hội đồng Anh, 375 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên, khác 375 triệu người nói nó thường xuyên như một ngôn ngữ thứ hai,  khoảng hơn 750 triệu người nói tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài.  tiếng Anh  ngôn ngữ dùng  trong kinh doanh , truyền thông quốc tế, giải trí, du lịch, thương mại  công nghệ.

Mặc  chúng ta sử dụng tiếng Anh hàng ngày nhưng chỉ có ít người biết về lịch sử của nó. Lịch sử của  tiếng Anh có thể được chia thành ba giai đoạn: Tiếng Anh cổ (450-1100 AD), Tiếng Anh  trung cổ (1100-khoảng 1500 AD)  tiếng Anh hiện đại (từ năm 1500 đến nay)

English is a West German languages​​, the languages ​​in the United Kingdom, United States, including the Commonwealth countries: Australia, Canada, New Zealand and other former British colonies. It is the second language is spoken most in the world. Because of their common history that is often called in English a world language ", in countries where it is not an official language, English language is often taught as a foreign language. English today is probably the third largest language used by the number of native speakers after Chinese (possible Mandarin) and Spanish. However, when combined number of indigenous and non native is probably the most common language spoken in the world.

Survey shows, the world's population, or between 1.2 and 1.5 billion people, was quite fluent in English or use. According to the British Council, 375 million people speak English as first language, another 375 million speak it as often as a second language, and more than 750 million people speak English as a foreign language. And English is the language used in business, international media, entertainment, tourism, trade and technology.

Although we use English every day but only few people know about its history. History of the English language can be divided into three periods: Old English (450-1100 AD), medieval English (1100-about 1500 AD) and Modern English (from 1500 to present)

 Tiếng Anh cổ (450-1100):

Trong thế kỷ thứ 5 sau công nguyên,  ba bộ lạc Đức (Saxons, Angles,  Jutes)  từ các bộ phận khác nhau của  phía tây bắc Đức cũng như Đan Mạch đến nước Anh. Những kẻ xâm lược thống trị các cư dân nói tiếng Celtic gốc và phát triển một ngôn ngữ mà chúng ta gọi là tiếng Anh cổ. Mặc  một số từ vựng phổ biến rất lớn hiện nay có nguồn gốc là  tiếng Anh cổ nhưng người bản ngữ hiện nay cũng gặp khó khăn để hiểu được . Tiếng Anh cổ được nói cho đến năm 1100.

Old English (450-1100):

In the 5th century AD, the three tribes of Germany (Saxons, Angles, and Jutes) from different parts of northwest Germany and Denmark to England. The invaders dominated the original Celtic-speaking residents and develop a language that we call Old English. Although some very large vocabulary common today originated in Old English as native speakers, but now also have difficulty to understand it. Old English is spoken until 1100.

 Tiếng Anh trung cổ (1100  trước năm 1500 sau công nguyên):

Sau khi William the Conqueror, Công tước xứ Normandy (một phần của nước Pháp ngày nay), xâm lược  chinh phục nước Anh năm 1066 sau công nguyên,  tiếng Anh đã có một bước ngoặt trong quá trình phát triển của nó. Anh cổ lụi tàn tiếng Pháp đã trở thành ngôn ngữ chính thức được sử dụng bởi hoàng gia, các tầng lớp quý tộc tầng lớp tư sản. Các tầng lớp thấp hơn nói tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Trong thế kỷ 14, tiếng Anh đã đươc sử dụng trở lại ở Anh một lần nữa, nhưng với nhiều từ tiếng Pháp được thêm vào. Ngôn ngữ này được gọi là Tiếng Anh trung cổ.

English Middle Ages (1100 - before 1500 AD):

After William the Conqueror, Duke of Normandy (part of today's France), invaded and conquered England in 1066 AD, and English was a turning point in its development process. Old English and French has faded into the official language used by royalty, the aristocracy and bourgeoisie. The lower classes speak English in daily life. In the 14th century, English was used back in England again, but with many French words added. This language is called English Middle Ages.

 Tiếng Anh hiện đại:

+ Tiếng Anh từ năm 1500-1800
 một sự thay đổi trong cách phát âm trong thời gian đó, với các nguyên âm được
phát âm ngày càng ngắn hơn. Trong thời kỳ Phục hưng , nhiều từ mới và cụm từ gốc từ  Hy Lạp và Latinh đã được them vào. Việc phát minh ra in ấn khiến cho sách phổ biến hơn cho mọi người đọc. Năm 1604, từ điển tiếng Anh đầu tiên được xuất bản.
+ 
Tiếng Anh từ 1800 đến nay
Nhờ vào cuộc Cách mạng công nghiệp  sức mạnh của Đế chế Anh, tiếng Anh đã có một thay đổi lớn trong vốn từ vựng ảnh hưởng của  trong tất cả mọi nơi trên thế giới. Các từ kỹ thuật mới đã được thêm vào kho từ vựng khi các nhà phát minh thiết kế ra các sản phẩm  máy móc. Đế quốc Anh chiếm một phần tư bề mặt trái đất tiếng Anh bổ sung thêm rất nhiều từ mới từ nhiều quốc gia. Tiếng Anh ngày nay tiếp tục thay đổi và phát triển, với hàng trăm từ mới mỗi năm.

 Modern English:

+ English from 1500 to 1800
There is a pronounced change in the way during that period, with the vowels are pronounced increasingly shorter. In the Renaissance, many new words and phrases from the original Greek and Latin have been added. The invention of printing made ​​books more common for people to read. 1604, the first English dictionary was published.
+ English from 1800 to present
Thanks to the Industrial Revolution and the strength of the British Empire, English has had a major change in vocabulary and its influence in all parts of the world. The new technical terms have been added vocabulary as inventors designed products and machinery. British Empire occupied a quarter of the earth's surface and English added many new words from many countries. English today continues to change and development, with hundreds of new words each year.

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

 Thế giới ngày càng hội nhập, ngoại ngữ ngày càng trở thành một thứ vũ khí quan trọng để một doanh nghiệp bước vào một sân chơi quốc tế. Chúng ta đều biết rằng tiếng Anh từ lâu đã trở thành ngôn ngữ quốc tế và được sử dụng rộng rãi khắp mọi nơi trên thế giới. Hòa mình vào xu thế chung của nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng cố gắng đẩy mạnh phát triển ra ngoài phạm vi quốc gia và bên cạnh đó các doanh nghiệp nước ngoài cũng đầu tư mạnh hơn vào thì trường Việt Nam.

 Chính nhờ vào sự hội nhập đó mà dịch tiếng Anh nhu cầu lớn, không thể thiếu nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa kinh tế. VNC có một đội ngũ dịch tiếng Anh rất chuyên nghiệp bởi nhu cầu của nó rất lớn.

 Nếu như quý khách có nhu cầu dịch các văn bản, sách báo thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. VNC cung cấp dịch vụ dịch tiếng Anh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học xã hội, kiến trúc, xây dực, y khoa…với chất lượng tốt nhất.

  Quy trình dịch thuật chặt chẽ

 VNC có một quy trình khắt khe nhất trong việc dịch thuật nhằm đem lại cho khách hàng một bản dịch chất lượng tốt trong thời gian hợp lý và với mức giá cạnh tranh. Quy trình dịch thuật của VNC đảm bảo cho một bản dịch hoàn thiện nhất đi theo từng bước sau

 Phân tích tài liệu: trước khi tiến hành công việc dịch thuật chúng tôi sẽ phân loại tài liệu về từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể để giao cho một đội ngũ dịch thuật chuyên về lĩnh vực đó, sau khi xem xét các yêu cầu cảu khách hàng và lên kế hoạch thời gian hoàn thành công việc dịch thuật sẽ được tiến hành

 Dịch thuật: một nhóm biên dịch được giao nhiệm vụ sẽ thống nhất về từng phần được dịch, tiến độ hoàn thành và các từ ngữ chuyên ngành trong bản dịch để quá trình dịch thuật được diễn ra thông suốt và hiệu quả.

 Hiệu đính: sau khi bản dịch thô được hoàn thành nhân viên hiệu đính sẽ tiếp nhận và chỉnh sửa, hoàn thiện bản dịch .

 Trình bày bản dịch: sau khi hiệu đính xong, bản dịch sẽ được đọc lại và chỉnh lại cho phù hợp với tiêu chuẩn của một văn bản và giao cho nhân viên của tổ chuyên môn.

 Kiểm tra tài liệu: nhân viên của tổ chuyên môn sẽ kiểm tra lại lần cuối những sai sót để chỉnh sửa lại trước khi bàn giao cho khách hàng.

 Bàn giao tài liệu và tiếp nhận phản hồi: tài liệu sau khi hoàn thành sẽ giao lại cho khách hàng theo đúng thời gian được thỏa thuận. nếu sau khi nhận được tài liệu, nếu khách hàng không hài lòng  về nội dung bản dịch, VNC sẽ sẵn sàng tiếp nhận ý kiến và tiến hành chỉnh sửa lại theo yêu cầu.

 Ngoài quy trình dịch thuật chặt chẽ ra VNC còn đảm bảo về chất lượng đội ngũ phiên dịch cũng như thời gian hoàn thiện và giá cả hợp lý.

 Đội ngũ biên phiên dịch chuyên nghiệp:

Chất lượng là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại VNC, vì vậy khi lựa chọn đội ngũ dịch thuật VNC luôn đảm bảo một đội ngũ dịch thuật có nhiều kinh nghiệm và ngoài ra còn có kiến thức chuyên môn về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hoàn thành đúng hạn

 

Quý khách hoàn toàn yên tâm về thời gian hoàn thành bản dịch. VNC luôn cố gắng để bản dịch được hoàn thiện chính xác trong thời gian sớm nhất.

 

Mức giá cạnh tranh

 

Chúng tôi bảo đảm về một mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường, quý khách hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn.


    CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP VNC


    BẢN QUYỀN © 2013 - 2016 CÔNG TY DỊCH THUẬT VNC

    • ĐỊA CHỈ: 48/2 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

    • ĐIỆN THOẠI: 086 678 0914 - 0979 65 44 87

    • EMAIL: vnctrungtam@gmail.com


Comments