Biebsearch

Bieb search

de bibliotheek op school

De bibliotheek slaat de handen ineen met het voortgezet onderwijs en ROC’s in een uniek samenwerkingsproject: Biebsearch. Binnen dit project werken de bibliotheek en het onderwijs nauw samen om leerlingen te ondersteunen hun talenten te ontwikkelen. De mogelijkheden binnen Biebsearch zijn legio. Zo kan de bibliotheek al haar digitale diensten rechtstreeks onderbrengen in de digitale leeromgeving van de scholieren. Bovendien biedt Biebsearch zowel het onderwijs als de bibliotheek een unieke kans om de krachten te bundelen op het gebied van mediawijsheid en mediavaardigheid.

De bibliotheek op school

De bibliotheek wacht niet langer tot jongeren naar de bibliotheek komen, maar zoekt ze in plaats daarvan voortaan actief op in omgeving waar in schoolverband het meest vertoeven: de elektronische leeromgeving (ELO). Hierdoor krijgen leerlingen in één omgeving toegang tot zowel het lesmateriaal van hun onderwijsinstelling als informatie van de bibliotheek.

Biebsearch is een unieke kruisbestuiving tussen de wereld van het onderwijs en de bibliotheek. Binnen dit project werkt een onderwijsinstelling samen met de bibliotheek aan nieuwe diensten en werkvormen om leerlingen te ondersteunen bij hun studie. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de lokale wensen en behoeften van de onderwijsinstelling. De mogelijkheden van het project zijn talrijk. Zo kan de bibliotheek al haar digitale diensten rechtstreeks onderbrengen in de digitale leeromgeving van de scholieren. Als een leerling inlogt in zijn persoonlijke omgeving ziet hij bijvoorbeeld meteen de bibliotheekcatalogus op zijn scherm. Op deze manier heeft de scholier dus in één klap toegang tot zowel zijn eigen digitale lesmateriaal als het digitale aanbod van de bibliotheek."

Digitale diensten

Voorbeelden van digitale bibliotheekdiensten die rechtstreeks in de leeromgeving van scholieren kunnen worden geplaatsts zijn:

 • De aquabrowser zoekmachine met hierin opgenomen de collectie van zowel de lokale bibliotheek als de collectie van alle Overijsselse bibliotheken en de collectie Nederland. Bovendien bevat de aquabrowser diverse databanken, specialistische collecties en ook externe bronnen zoals de krantendatabank.
 • Schoolbieb.nl: een uitgebreide website van de bibliotheek voor het onderwijs. Hierin staat alle informatie die leerlingen nodig hebben voor het maken van werkstukken en opstellen.
 • Al@din: de digitale vraagbaak van de bibliotheek. Een professioneel team van bibliothecarissen beantwoordt uiteenlopende vragen waar leerlingen  tegenaan lopen tijdens hun studiewerkzaamheden.
 • Zoek&Boek knop waarmee materialen besteld kunnen worden. Wanneer een leerling vandaag online een boek besteld, dan wordt deze zo spoedig mogelijk gratis op school afgeleverd.
 •  

Bovendien zijn er mogelijkheden om ook onderwijscontent onder te brengen binnen de aquabrowser zoekmachine. Hierbij is te denken aan de eigen werkstukken van leerlingen, lesmateriaal van docenten en een koppeling naar lesmethoden van uitgevers. Door deze samenhang van bronnen in één omgeving wordt de leerling gestimuleerd om gebruik te maken van deze betrouwbare bronnen. 

Instructies

Naast het samenvoegen van digitaal lesmateriaal en het digitaal aanbod van de bibliotheek, biedt Biebsearch ook mogelijkheden om samen te werken op het gebied van mediawijsheid en mediavaardigheid. De bibliotheek kan een belangrijke bijdrage leveren aan instructies en kennisdeling voor docenten en leerlingen, zoals:

 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Herkennen van betrouwbare bronnen
 • Op een slimme manier zoeken in de aquabrowser
 • Bestellen van een document
 • Oefenen met Al@din: leren op de juiste manier vragen te stellen
 • De online cursus 23 onderwijsdingen (voor docenten van het voortgezet onderwijs en ROC’s)

Krachten bundelen

Het onderwijs en de bibliotheek hebben van nature veel raakvlakken. Zo hebben beide instellingen een leven lang leren als maatschappelijk uitgangspunt en jongeren als kerngroep. Biebsearch biedt beide instellingen een uitgelezen kans om de krachten te bundelen.

De samenwerking zorgt er voor dat leerlingen en medewerkers straks één omgeving hebben waarbinnen de bronnen op school en de bibliotheek worden ontsloten. Dit maakt het zoeken naar informatie niet alleen een stuk gemakkelijker, het zorgt bovendien voor dat de leerlingen gestimuleerd worden om gebruik te maken van betrouwbare bronnen. Bovendien kunnen de boeken van de bibliotheek gewoon op school worden opgehaald.

Voor de bibliotheek betekent de samenwerking met het onderwijs dat er niet alleen meer gebruik wordt gemaakt van de collectie en expertise van de bibliotheek, maar dat er opeens duizenden scholieren binnen handbereik komen.

Om het project te doen slagen is het van belang dat onderwijs en bibliotheek samen de handschoen oppakken. Het uitgangspunt van Biebsearch is dat het onderwijs en de bibliotheek samen naar mogelijkheden zoeken om leerlingen te ondersteunen en begeleiden. Door de krachten te bundelen en uit te gaan van elkaars sterke punten, ontstaat er een dynamisch werkveld waar school, bibliotheek maar vooral de leerlingen profijt van hebben.

 

Zwolle/SSCO

Het project Biebsearch is oorspronkelijk ontwikkeld door Bibliotheek Zwolle. In 2007 hebben Bibliotheek Zwolle en ROC Landstede en in 2008 Bibliotheek Zwolle en ROC Deltion besloten een ambitieuze samenwerking aan te gaan. Voor beide ROC’s geldt dat 9 september 2009 als de datum voor de doorstart. Daarmee komen in totaal maar liefst 40.000 leerlingen in beeld als bibliotheekgebruikers. Afgelopen jaar ontving Bibliotheek Zwolle de Bibliotheek Innovatieprijs voor Biebsearch. Het Zwolse project is medio 2008 gepresenteerd aan belangstellende bibliotheken uit het hele land. Deze dag is door ruim 70 mensen van verschillende bibliotheken bezocht. De reacties waren lovend. Het project leent zich er dan ook uitstekend voor om provinciaal en landelijke verder ontwikkeld te worden.

Inmiddels is Biebsearch eveneens gestart op de Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs (SSCO). De pilotschool voor deze Stichting is het Ichthus College in Dronten. Op 29 januari 2009 is Biebsearch hier officieel van start gegaan en is men gestart met de planning om het project ook op de andere scholen in te voeren. Ook hier is men vol vertrouwen met elkaar aan de slag gegaan met het inbrengen van bibliotheekdiensten in de digitale leeromgeving van de scholieren en de ondersteuning door de bibliotheek bij onder andere het thema mediawijsheid en informatievaardigheden.

23 onderwijsdingen

Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel binnen Biebsearch. Speciaal voor docenten heeft de bibliotheek in dit verband de cursus 23 onderwijsdingen ontwikkeld. In dit online leerprogramma maken docenten kennis met alle facetten en toepassingen van het internet dat we inmiddels kennen als Web 2.0.

Tijdens deze digitale ontdekkingsreis leren zij welke programma’s en toepassingen leerlingen en steeds meer collega’s gebruiken om zich een weg te banen door het huidige informatiedoolhof. Docenten worden bovendien uitgedaagd om na te denken hoe je de opgedane kennis en ervaringen kunt gebruiken in de onderwijspraktijk.

Deze cursus biedt docenten een prachtige kans om de kloof te dichten met de (beleef)wereld van leerlingen en aan te haken bij de diverse vernieuwingen in de digitale onderwijswereld.

De meest gebruikte facetten en toepassingen van Web 2.0 komen tijdens 23 onderwijsdingen aan de orde. Denk aan weblogs, online fotobewerking, wiki’s, online documentatie, Twitter en sociale netwerken zoals Hyves en Facebook. Maar ook aan mediawijsheid, veiligheid en auteursrecht wordt uitvoerig aandacht besteed.
 

Voortgezet Onderwijs:

Marcel Mentink

marcel.mentink@obd.nl

06-53 48 44 20

 

Annemarie van Essen-Rietman

annemarie.vanessen@obd.nl

06-20 77 60 07

 

ROC

Nicole Giling- Rangé

n.giling@bibliotheekzwolle.nl

038-425 72 77

 
Subpagina''s (1): 2 juni: voorlichtingsochtend
Ċ
Annemarie van Essen,
2 feb. 2010 05:17
Ċ
. Biebsearch,
20 mei 2009 00:57
Ċ
. Biebsearch,
20 mei 2009 00:57
Comments