หน้าแรก

           ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย โดยงานวิจัยฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยต่างๆผ่านทางเว็บไซต์นี้