Khatam Terjemahan

                                                       [Previous] [Next] [Home] 

HUD, dari ayat 91~100;

91. Mereka berkata; “hai Suhib ! kami tidak faham kebanyakan dari apa yang engkau katakan, dan sesungguhnya kami lihat engkau orang yang lebih diantara kami, dan kalau tidak kerana kaum mu tentu kami rejam mu, kerana engkau bukan orang yang terhormat buat kami”.

92. Ia berkata; “Ha kaum ku ! apakah kaum ku lebih berat buat kamu daripada  Allah ?  dan kamu buang dia dibelakang punggung kamu ! sesungguhnya Tuhan ku meliputi apa yang kamu kerjakan”.

93. “Dan hai kaum ku ! beramallah secara kamu, sesungguhnya aku juga beramal, kamu akan mengetahui atas  siapa akan datang azab yang menghinakan dia dan siapa dia pendusta, tunggu lah, sesungguhnya aku juga menunggu bersama kamu”.

94. Dan tetakala datang azab kami, kami selamatkan Shuib, dan orang-orang yang beriman bersama nya dengan rahmat dari kami, dan gempa mengenai orang-orang yang zalim itu, lantaran itu, jadilah mereka binasa dirumah-rumah mereka.

95. Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam padanya, ketahuilah ! satu kebinasaan bagi Mad’yan sebagaimana binasanya Samud !.

96. Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.

97. Kepada firaun dan kaumnya, tetapi mereka turut perintah firaun, pada hal tidak lah urusan firaun itu urusan yang bijaksana.   

98. Ia akan mengetahui kaum nya pada hari kiamat, lalu ia masuk kan mereka kedalam api, pada hal jelek tempat yang didatangi itu.

99. Dan diiringi mereka oleh laknat didunia dan pada hari kiamat, jelek sekali iringan yang di iringi itu.

100. Yang demikian, adalah sebahagian dari khabar-khabar penduduk negeri-negeri yang kami ceritakan dia kepada mu, dari antaranya ada yang masih ada, dan ada yang sudah binasa.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/322793487818071/doc/322793997818020

Following Twitter,
[] https://twitter.com/umnoknajid/status/689404506157613056
.

Comments