Tuvan
 
 

Các đồ chơi thích hợp theo lứa tuổi:

0 - 6 thang 

 • Quả bóng mềm
 • Nôi lớn để vận động (cradle gym)
 • Tranh ảnh treo tường
 • Gương để ở giường em bé
 • Trống lắc phát ra nhiều âm thanh
 • Đồ chơi di động có màu sắc tương phản và phát ra tiếng nhạc
 • Quả bóng phát ra tiếng chuông
 • Đồ chơi phát ra tiếng nhạc
 • Thú vật nhồi bông

6 thang - 1 tuoi:

 • Đàn gõ (xylophone)
 • Đồ chơi lúc tắm
 • Hộp có hình nộm bật ra
 • Đu trẻ em
 • Banh (nhỏ, lớn)
 • Vòng xếp chồng
 • Sách hình bằng giấy cứng
 • Xe nhựa
 • Đồ chơi rửa được (để ôm ấp)
 • Muỗng
 • Gương soi
 • Ghế bàn nhỏ
 • Đàn gõ (xylophone)
 • Đồ chơi lúc tắm
 • Hộp có hình nộm bật ra
 • Đu trẻ em
 • Banh (nhỏ, lớn)
 • Vòng xếp chồng
 • Sách hình bằng giấy cứng
 • Xe nhựa
 • Đồ chơi rửa được (để ôm ấp)
 • Muỗng
 • Gương soi
 • Ghế bàn nhỏ

1 - 2 tuoi:

 • Đồ chơi xếp lỗ (pegboard)
 • Tràng hạt kết thành xâu
 • Trò chơi xếp hình đơn giản
 • Ghế nhỏ bằng nhựa
 • Đồ chơi tắm (tàu, vịt)
 • Tàu nhỏ
 • Búp bê
 • Hình thú vật
 • Hộp khối hình học
 • Vật để ghép hình
 • Các khối vuông
 • Bút chì, giấy
 • Bóng
 • Xe đẩy
 • Xe tải
 • Ngựa cỡi
 • Hũ nhựa
 • Gấu nhồi bông
 • Chuỗi hạt
 • Băng nhạc
 • Vòng xếp
 • Bộ ly tách

2 - 3 tuoi:

 • Khối to (Lego block)
 • Điện thoại đồ chơi
 • Xe đạp ba bánh
 • Nước/đồ chơi xúc cát
 • Bong bóng nước
 • Bàn ghế
 • Y phục hóa trang
 • Đĩa chén đồ chơi
 • Đồ chơi xếp hình
 • Khối đồ chơi
 • Quả bóng (lớn, nhỏ)
 • Búp bê/ áo quần/ mền (cho búp bê)
 • Xe hơi / xe tải
 • Nhạc ru trẻ
 • Chì màu tô
 • Thú nhồi bông
 • Thú bằng gỗ
 • Xe đạp đẩy
 • Ngựa cỡi
 • Pegboard lớn
 • Kéo đồ chơi
 • Đồ ghép hình
 • Sách

3 - 4 tuoi:

 • Hộp có nắp vặn / to
 • Xe đạp ba bánh
 • Đồ chơi xúc cát bàn ghế nhỏ
 • Con rối
 • Bút không có đầu nhọn
 • Đồ chơi xổ số
 • Toa xe
 • Xe lửa
 • Thú đồ chơi / người / nhà
 • Đồ chơi ghép hình, vật
 • Khối Duplo
 • Pegboard
 • Hình để dán
 • Keo / giấy
 • Sơn / cọ
 • Sách
 • Khối bristle
 • Búp bê / quần áo
 • Cầu tuột
 • Bột nhồi

4 - 5 tuoi:

 •   Đồ chơi xếp hình
 •   Dây (để nhảy)
 •   Patin (roller skates)
 •   Phấn không có bụi
 •   Tiền giả
 •   Bảng trò chơi (game boards)
 •   Sách hình cứng
 •   Túi đựng hạt
 •   Kéo/ chì màu / sơn
 •   Đô-mi-nô
 •   Bột nhồi
 •   Xe đạp ba bánh
 •   Keo / giấy
 •   Sách tô màu
 •   Hộp chữ / số
 •   Xe tải / xe hơi
 •   Thẻ may (sewing cards)
 •   Búp bê / y phục
 •   Sách
 •   Xe trượt
 •   Bóng to
 •   Vợt / bóng