Rapport‎ > ‎

6. Utlån

Utlånet av bøker til barn (grønn kurve) har økt nokså jevnt siden 2001,  fra ca. 8,5 bøker pr. barn i 2001 til ca. ti i 2015. I samme periode sank bokutlånet til voksne fra ca. 2,4 til ca. 1,9 bøker pr. voksen. 

Det betyr at utlånet av bøker i økende grad preges av barnebøker.  Den røde kurven viser forholdstallet mellom barnebøker pr. barn og voksenbøker pr. voksen. I 2001 lå tallet litt under tre - i 2005 hadde det steget til godt over fem.

Storbyene

Det neste diagrammet viser utlånstrendene i de fire største byene. Oslo og Bergen ligger klart noe lavere enn Stavanger og Trondheim.
Kommunestørrelse

Grupperer vi kommunene etter størrelse, ser vi en klar forskjell: de aller minste kommunene har høyere utlån av barnebøker enn de øvrige.