Rapport‎ > ‎

2. Besøk

Folkebiblioteket er fortsatt en populær institusjon. Den grønne kurven viser at andelen av barn (9-15 år) som hadde besøkt biblioteket det siste året lå nesten like høyt i 2012 som i 1991. Tallet sank fra 76 til 70 prosent.

Den røde kurven, som gjelder aldersgruppen 16-24 år, viste derimot en markant nedgang: fra 62 til 44 prosent. Samtidig økte bibliotekbruken blant de godt voksne (blå kolonner). 


Dette diagrammet viser tallene fra Kulturbrukundersøkelsen, som sist ble gjennomført i 2012. Resultatene fra 2016 kommer først i 2017. Vi kan supplere dette diagrammet med data fra to spesialundersøkelser om bibliotek. Her ser vi at godt over 80 prosent av alle barn mellom fire og femten år hadde besøkt biblioteket i 2015. 

Undersider (1): 2.1. Hvor ofte?
Comments