Rapport

Dette er rapporten for prosjektet Barn og unge i norske folkebibliotek 2016. 
Hensikten med prosjektet er 
  • å presentere og tolke 
  • bibliotekstatistikken og andre kvantitative data
  • om bibliotekenes tilbud til barn og ungdom
  • - og om de unges bruk av bibliotekene
i en form som egner seg for bibliotekenes planlegging på kort og lang sikt. 

NBF Barn og unge engasjerte Tord Høivik (hjemmeside) som prosjektansvarlig. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i november og desember 2016. Rapporten ble ferdigstilt 10. januar 2017 . 

***

For å få korrekt gjengivelse av grafikken kan det hende du må regulere skjerminnstillingen (zoom). I Chrome kan du gjøre dette ved å holde kontrolltasten nede (CTRL) nede og trykke på tasten med minustegn (-) eller plusstegn. Mer om dette her. Firefox har tilsvarende instruksjoner.

Litt tilleggsinformasjon fra en tidlig fase i arbeidet er samlet under siden som heter ARKIV.  Dette materialet er ikke ferdig bearbeidet og inngår ikke i selve rapporten, men er bevart til mulig senere bruk.
 
Bilde: Turku hovedbibliotek: Kilde: Wikimedia