Konkurs ortograficzny

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym, który odbywał się w dwóch etapach. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 9 osób.  Mistrzem ortografii została Milena Skowron, drugie miejsce zajął Damian Kowalski, trzecie Kinga Gawęcka.
Z napisaniem dyktanda ze słuchu dobrze poradzili sobie też: Karolina Klauzińska i Rafał Wenda.
                             
                              ch    rz    u   h   
                 ą      ó      ę     ż 
                    ę     ch    ó