Aktualności

Dnia 13 listopada udałam się z uczniami klasy 5c i p. Małgorzatą Kamińską-Nowak do zaprzyjaźnionej biblioteki na os. Zgody 7 na zajęcia dotyczące korzystania z biblioteki za pośrednictwem Internetu. Na zajęciach dzieci uczyły się zamawiania i rezerwowania książek zakupionych w ramach projektu, logować się do konta, wyszukiwać książki w katalogach on-line, posługiwać się kartą czytelnika. Uczniowie byli zainteresowani taką formą wypożyczeń książki. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem naszych uczniów do filii 4 już jako czytelników biblioteki publicznej.Dnia 4 listopada NhBP filia 4 dla dzieci zorganizowała  w naszej bibliotece przegląd nowości wydawniczych - audiobooki. Dzieci miały możliwość przeglądnięcia 93 audiobooków, wysłuchaliśmy kilku rozdziałów lektury "Lew, czarownica i  stara szafa", przez cały dzień w bibliotece słychać było p. Jerzego Stuhra czytającego "Nowe przygody Mikołajka". Przegląd zorganizowałyśmy w ramach projektu "Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki".


    Dnia 16 października 2014r. udałam się z dziećmi z klasy 0 i p. Anną Chmiel -Kowalską do Biblioteki Publicznej filia nr 4 na os. Zgody 7.Witamy w bibliotece” to tytuł zajęć edukacyjnych,w których uczestniczyli najmłodsi. Zaprzyjaźnione panie bibliotekarki zaprezentowały pracę placówki, zasady zapisu, wypożyczeń, a przede wszystkim możliwości wspólnego czytania. Uczniowie obejrzeli zdjęcia z zajęć bibliotecznych starszych kolegów i aktywnie włączyli się w rozmowę na temat wypożyczania książek. Na kanwie wierszy polskich autorów opracowano zabawy edukacyjne, których celem było zainteresowanie uczestników lekturą. Zabawy muzyczne, zilustrowane fragmentami kompozycji Leo Delibes i animacją kolorowymi apaszkami, dostarczyły dzieciom wiele radości i wprowadziły dobry nastrój. Spotkanie zakończyło się wypożyczeniem książek do wspólnego czytania w szkole oraz zaproszeniem dzieci do biblioteki.

  
                
We wrześniu 2014r. przystąpiliśmy do projektu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych". Jesteśmy jedną z trzech partnerskich szkół Nowohuckiej Biblioteki Publicznej.
Zaczynamy nowy rok szkolny 2014/2015


 


 Dnia 28 .11.2013r. zorganizowałam razem z p. Małgorzatą Hrydziuszko konkurs z okazji roku Juliana Tuwima. Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych:

a)     KLASY I – konkurs plastyczny

b)     KLASY II – konkurs recytatorski

c)      KLASY III – konkurs wiedzy o wierszach Juliana Tuwima

KLASY l - konkurs plastyczny „Moja pocztówka do Juliana Tuwima” z ilustracją do ulubionego wiersza polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej w formacie B5. Ocenie podlegała: pomysłowość autorów, staranność wykonania prac oraz związek ilustracji z wybranym wierszem. 

KLASY II – konkurs recytatorski polegał na wyrecytowaniu przez uczniów klas drugich jednego utworu lub wybranego fragmentu wiersza. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut. Jury oceniało: dobór wiersza i interpretację utworu, tempo, intonację i wyrazistość wymawianego słowa, pamięciowe opanowanie tekstu, oryginalność prezentacji.

KLASY III – konkurs wiedzy o wierszach Juliana Tuwima miał formę TELETURNIEJU  – brały w nim udział zespoły 2-osobowe złożone z uczniów klas trzecich danej szkoły (wybrani przez nauczycieli). Grupy miały do wykonania różnorodne zadania (ustne i pisemne), polegające na wykazaniu się wiedzą o treści przeczytanych wierszy Juliana Tuwima. Uczniowie zespołowo odpowiadali na wylosowane pytania oraz przedstawione im zadania. 

W czwartek 13.06.2013 r. udałam się z finalistami szkolnego etapu na II Międzyszkolny Konkursu Pięknego Czytania dla pierwszoklasistów organizowanego przez SP nr 82. Podczas konkursu prezentowali przygotowany przez siebie fragment prozy oraz musieli przeczytać tekst otrzymany od jury, którego wcześniej nie widzieli. Było to trudne zadanie, poziom był bardzo wyrównany. Nasza uczennica Emilka Pałac zajęła III miejsce. Gratulujemy :) Wszyscy dobrze się bawili, otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

a tutaj jest fotorelacja Szkoły, która konkurs organizowała
http://sp82krakow.pl/galerie20122013/210-sp82/galerie/20122013/1486-ii-miedzyszkolny-konkurs-pieknego-czytania


Dziś (10.05.2013 r.) odbyły się w bibliotece szkolnej eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania dla pierwszoklasistów. W jury zasiadła p. dyrektor Dorota Staniszewska, pani Asia ( studentka) oraz ja - bibliotekarka Iwona Sołtysik.
Wzięło udział 10 uczniów, najlepszymi okazali się : Bartosz Mucha z kl. 1a i Emilia Pałac z kl. 1b
!!!!
Wszystkim pierwszakom serdecznie gratulujemy!!


Dzięki pieniądzom z Rady Rodziców zakupiliśmy nowe książki dla uczniów starszych i młodszych klas. Nasi uczniowie z wszystkich klas   1-3 otrzymali książki do kącików czytelniczych w swoich salach lekcyjnych. 

W dniach od 12 listopada do 23 listopada biblioteka będzie zamknięta, ponieważ będzie przeprowadzane skontrum ( spis wszystkich książek)


Witam, rozpoczynamy nowy rok szkolny. 
Zapraszam wszystkich do biblioteki i czytelni.