Strona główna‎ > ‎

O bibliotece

Biblioteka szkolna w SP 28 jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz  w miarę możliwości wiedzy  o regionie.Dysponujemy liczącym 7400 pozycji księgozbiorem, materiałami audiowizualnymi i multimedialnymi.  Oferujemy między innymi:

 

•       lektury obowiązkowe,

•       nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych,   fantastycznych, kryminalnych i sensacyjnych,

•       klasykę literatury polskiej i obcej, także dziecięcej,

•       poezję,

•       literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,

•       najnowsze słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia,

•       najnowszą literaturę dotyczącą Śląska i regionu,

•       słowniki językowe,

•       literaturę o Unii Europejskiej.


 


Uczniowie mają możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonej czytelni, a nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem środków multimedialnych.


•      w czytelni  znajduje się księgozbiór tzw. podręczny oraz czasopisma do korzystania na miejscu,

•      z czytelni korzystają uczniowie szukający informacji, przygotowując się do konkursów, olimpiad, odrabiający lekcje, piszący referaty,

•      w czytelni odbywają się spotkania, konkursy i lekcje biblioteczne.


Biblioteka Szkolna jest miejscem organizacji  imprez okolicznościowych:


•       związanych z obchodzonymi przez szkołę uroczystościami,

•       wizyt gości odwiedzających szkołę,

•       wystaw okolicznościowych,

•       konkursów czytelniczych,

•       zajęć edukacji czytelniczo-medialnej,

•       świąt związanych z książką,

•       czytelnictwem i życiem szkoły.