Strona główna

Biblioteka szkolna
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
w Piekarach Śląskich

opiekun biblioteki - mgr Ewa Bielec
 
          g o d z i n y   o t w a r c i a 


w t o r e k                  8.00 - 15.00

ś r o d a                    8.00 - 14.00

c z w a r t e k              8.00 - 13.00 

p i ą t e k                 10.45 - 15.15  

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

obowiązujący od 1 września 2020 r. do odwołania

  1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki.

2. Jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 2 osoby odwiedzające bibliotekę.

 3. Czytelnia jest dostępna wyłącznie podczas lekcji.

4.W czytelni może jednocześnie przebywać 5 uczniów zajmując co drugie miejsce przy stolikach.

 5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.

6. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje/myje ręce.

 7. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia biblioteki (w miarę możliwości co godzinę).

8. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (klamki, oparcia krzeseł, blaty) są regularnie dezynfekowane.

 9. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bez wolnego dostępu do półek - książki podaje nauczyciel bibliotekarz.

 ZWRACANIE KSIĄŻEK

10. Czytelnicy zwracający książki odkładają je w specjalnie wyznaczonym miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

11. Zwracane książki są wyłączone z użytkowania na czas kwarantanny wynoszącej            2 dni. 


     
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/08/e6/4e/08e64e4a648b74f562247eb92c00989e.jpg

                                                                                                                  

kontakt: bibliotekamg2@op.pl


                                                                 

"Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem".
Ignacy Krasicki


                                                                                                                         ******************************************************************************************************************

 

WAŻNE

 KAŻDY UCZEŃ MA OBOWIĄZEK ZWROTU WSZYSTKICH WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MATERIAŁÓW -  ZANIM UKOŃCZY NAUKĘ W MSP2 ORAZ W PRZYPADKU ZMIANY SZKOŁY./REGULAMIN WYPOŻYCZALNI,PKT 9 i 10/

Panie Kowalski, żarty się skończyły                                                                                                                                                                                                                                                   źródło: www.jeja.pl
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@