Aktualności‎ > ‎

Regulamin


IV Miejski Konkurs Wiedzy o Zabrzu

dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 2 w Zabrzu zaprasza do udziału w miejskim konkursie wiedzy
o naszym mieście z wykładem p. Dariusza Walerjańskiego
i wystawą malarską zabrzańskiego artysty p. Józefa Jonika.

 Patronat honorowy:

 

-    Polski Komitet ds. UNESCO,

-   Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik,

-   Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

 

Cele konkursu:

-   Wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o Zabrzu (historia, kultura, literatura),
-  
Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i emocjonalnego związku z „małą ojczyzną”,
-  
Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji,
-  
Rozbudzanie postawy badawczej i refleksyjnej wobec miasta rodzinnego,
-  
Propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa, w tym wiedzy na temat pisarzy urodzonych w Zabrzu: Janoscha i Stanisława   Bieniasza (obowiązuje ogólna znajomość tekstów wymienionych w bibliografii),
-  
Korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym technologii informatycznej i zasobów sieci stron Internetowych.

 

 Regulamin konkursu:

1.      1. Organizatorami IV Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu.

2. Termin zgłaszania szkół do konkursu mija 12 października 2015r.

3. Zgłoszenia należy przesłać na maila: biblioteka@2lo.zabrze.pl.

4.   Szkoły ponadgimnazjalne obejmuje etap szkolny i miejski. Bibliografia znajduje się pod regulaminem.


    Gimnazja biorą udział w etapie miejskim. Dwóch uczniów zainteresowanych tematem, nauczyciel w swojej szkole typuje w dowolny sposób.

Gimnazjalistów obowiązuje znajomość książki Dariusza Walerjańskiego Zabrze krok po kroku i Tomasza Zubilewicza Zabrze na każdą pogodę oraz ogólna wiedza o mieście (www.um.zabrze.pl, http://www.zabrze-aplus.pl).

5. Etap szkolny przeprowadza nauczyciel w swojej szkole 17 listopada 2015r. i przesyła wyniki mailem do organizatorów konkursu. Testy pisemne zostaną wysłane drogą mailową 16 listopada 2015r. Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do II etapu.

6. Etap miejski odbędzie się 1 grudnia 2015r. w auli ZSO nr 5, zakończony zostanie ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród.

7.  Etap miejski składać się będzie z następujących części:

-        Test pisemny 20 min. – wyłaniający finalistów (biorą udział wszyscy uczestnicy)

-        Wykład o Zabrzu wygłoszony przez pana Dariusza Walerjańskiego,

-        Zwiedzanie wystawy prac pana Józefa Jonika, zabrzańskiego artysty,

-  Szkoły ponadgimnazjale: 3-minutowe prezentacje multimedialne przygotowane wcześniej przez finalistów ukazujące ciekawe - zdaniem uczestnika - miejsce w Zabrzu. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna, oryginalność prezentacji, zastosowanie funkcji impresywnej oraz poprawność języka osoby prezentującej,

Gimnazja: Loteria pytań o Zabrzu dla finalistów (historia, kultura, obiekty architektoniczne, znane osoby, ciekawe miejsca)

-        W sytuacjach nierozstrzygniętych przewiduje się dogrywkę, polegającą na odpowiedzi na pytania dodatkowe,

-        Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

8.      Skład Jury: Dariusz Walerjański, Agnieszka Gurnacz i Dorota Bartuś.

9.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 

Bibliografia dla szkół ponadgimnazjalnych:

-   Bieniasz Stanisław, Ucieczka, Warszawa, Czytelnik, 1991.

-   Janosch, Cholonek czyli dobry Pan Bóg z gliny, Kraków, Znak, 2011.

-   Kalendarium zabrzańskie, oprac. Piotr Hnatyszyn, Zabrze, Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2006.

-   Schmidt Jacek, Zarys historii miasta Zabrza, Zabrze, [bw], 1986.

-   Walerjański Dariusz, Zabrze krok po kroku, Zabrze, Urząd Miejski, 2010.

-   Zubilewicz Tomasz, Zabrze na każdą pogodę, Aleksandrowice, KCK PLUS K. Ślusarczyk, 2010.

-   https://www.facebook.com/MiejscaWZabrzu?fref=photo,

-    http://www.zabrze-aplus.pl;

-   www.um.zabrze.pl     

Organizatorzy:  Teresa Kasza, Klaudia Drewniok-Jagodzińska, Halina Binkowska, Danuta Myl