La nostra biblioteca


Dictats en línia
Llengua catalana

Eines per escriure poesia
Diccionaris de rimes
Ens permet buscar la rima al final de les paraules

Podem triar entre rimar les dues últimes lletres o anar fins a les 6 lletres últimes


Métrica i figures retóriques, amb definicions generals, gèneres, métrica, tipus de versos, rima, estrofes, tipus de composicions, etc.


Biblioteques
  Diccionaris, conjugadors, enciclopèdies, atles