Biblioteca IES As Mariñas


Páxinas web ordenadas segundo a nosa CDU

0 XENERALIDADES

 

1 FILOSOFÍA. PSICOLOXÍA

1 Historia da Filosofía 

 

 16 Lóxica

2 RELIXIÓN

2 Relixións

29 Mitoloxía

3 CIENCIAS SOCIAIS

33 Economía

33-1 Administración de empresas

37 Educación

396 Feminismo. Situación da muller

 

 

4 BALEIRO

 

 5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURAIS

51Matemáticas

52 Astronomía

53 Física

54 Química. Mineraloxía

57 Bioloxía

58 Botánica

59 Zooloxía

 

6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOXÍA

 

62 Enxeñaría

 

7 ARTE. MÚSICA. DEPORTE. ESPECTÁCULOS

 

74 Debuxo. Artes industriais

78 Música

 

8 LINGÜÍSTICA. LITERATURA

811 Lingua castelá (Gramática. Ortografía)

811.11 Lingua e literatura inglesa

811.13 Lingua e literatura en francés

82 EStudos sobre literatura castelá

821-1 Poesía en castelán

821-5 Cómic 

 

9 XEOGRAFÍA. HISTORIA

 

911 Xeografía

 

92 Biografías

930.9 Historia Universal

946.1 Historia de España

 

 

 Volver ao blogue da biblioteca