TALLER : La biblioteca escolar, un recurs útil per al projecte lector de centre 

GLÒRIA DURBAN2a Jornada sobre lectura. Créixer junts tot llegint!
Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Barcelona, 19 de novembre 2015