webquest


"Unha webquest é unha actividade orientada á investigación onde toda a información que se utiliza procede dos recursos da Web" (Dodge 1995)

 

                                            Educación Infantil

                                            Educación Primaria