Relación de recursos na rede de aplicación nas aulas de Infantil e Primaria

 ( VOLVER A O RECANTO DE MIK )

  TICS  (de todo un pouco)

Quinta Porrúa (Tics):recursos e enlaces

CALOTICS: blog do equipo de dinamización das Tics do Ceip Igrexa-Calo 

XOGOS EDUCATIVOS

JUEGA EN LA RED :Todas as áreas 

E. INFANTIL

E. PRIMARIA

1º CICLO Primaria

2º CICLO Primaria

3º CICLO Primaria:todas as asignaturas. Páxina moi boa.


ÁREAS


MATEMÁTICAS


C. MEDIO

XOGO DA ALIMENTACIÓN

LA COCINA ENCUENTADA

CIENCIAS, GEOGRAFÍA; HISTORIA

MAPAS INTERACTIVOS

ATLAS MUNDIAL


LENGUA CASTELLANA

Fondo lector é un programa, en castelán, de desenvolvemento da lectura comprensiva orientado aos alumnos/as que se atopan na fase de desenvolvemento da lectura e para todos aqueles que presenten problemas de comprensión lectora. Consta de tres niveis: básico, intermedio e avanzado.
Os mil exercicios dos niveis básico e intermedio son de seis tipos e están orientados aos alumnos/as que comezan a ler ou aqueles que presentan dificultades na comprensión lectora.

 • Ordenar una secuencia de frases
 • Respostar a preguntas dunha lectura
 • Relacionar unha palabra co seu sinónimo
 • Relacionar unha palabra co seu antónimo
 • Atopar unha palabra que non garda relación coas demais
 • Ordenar as palabras dunha frase

No nivel avanzado desenvólvense cinco tipos de exercicios, orientados ao perfeccionamento da comprensión lectora. Poden ser usados polos alumnos/as que teñan un certo desenvolvemento da lectura comprensiva.

 • Palabras polisémicas
 • Sinalar o significado dunha frase feita
 • Sinalar a idea principal dun texto
 • Frases con diferentes sentidos das palabras polisémicas
 • Sinalar o significado dun refrán


-Nivel inicial e medio

-Nivel avanzado


TEMÁTICOS