LISTADO DE LECTURAS POR ÁREAS PARA  PRIMARIA
De cara ao Proxecto Lector e como propostas de lectura dentro da carga horaria correspondente a cada Área