AGRUPACIÓNS ESCOLARES


Realización e posta en práctica de proxectos comúns a través das Novas Tecnoloxías