הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

Dorit Avieli מחק קובץ מצורף 5.jpg מ-ללא שם
Dorit Avieli מחק את ללא שם
Dorit Avieli ערך את ללא שם
Dorit Avieli ערך את חדר תחום - בשבילי תל"ם
Dorit Avieli ערך את חדר תחום - בשבילי תל"ם
Dorit Avieli ערך את הערכה ומדידה
Dorit Avieli ערך את חדר תחום - בשבילי תל"ם
Dorit Avieli מחק את תכנית לימודים נוספת - תל"ן
Dorit Avieli ערך את תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט
Dorit Avieli ערך את סביבה לימודית
Dorit Avieli ערך את מבנה ארגוני
Dorit Avieli ערך את צוות בשבילי תל"ם
Dorit Avieli ערך את חדר תחום - בשבילי תל"ם
6 ביוני 2018, 12:42 Dorit Avieli צרף את נושאים למבחן מעבר תנך תשעח לח.doc אל רמה עליונה
6 ביוני 2018, 12:17 Dorit Avieli ערך את סביבה לימודית
6 ביוני 2018, 12:15 Dorit Avieli ערך את סביבה לימודית
6 ביוני 2018, 12:14 Dorit Avieli צרף את נושאים למבחן מעבר תשעח (1).doc אל רמה עליונה
7 באפר׳ 2018, 4:09 Dorit Avieli ערך את סביבה לימודית
7 באפר׳ 2018, 3:37 Dorit Avieli ערך את סביבה לימודית
28 במרץ 2018, 21:43 Dorit Avieli ערך את סביבה לימודית
28 במרץ 2018, 21:39 Dorit Avieli צרף את קישוריות ומאזכרים.pdf אל רמה עליונה
28 במרץ 2018, 21:35 Dorit Avieli צרף את תעודת זהות לטקסט.pdf אל רמה עליונה
13 בפבר׳ 2018, 0:12 Dorit Avieli ערך את סביבה לימודית
13 בפבר׳ 2018, 0:07 Dorit Avieli ערך את חדר תחום תנ"ך ו'בשבילי תל"ם
13 בפבר׳ 2018, 0:06 Dorit Avieli צרף את מחוון לטיעון (2).docx אל רמה עליונה

ישנים יותר | חדש יותר