רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה הקרובה

תשרי תשע"ה

תכנית לימודים בתנ"ך

שכבת ז' - תשע"ו: יסוד מארגן "מעגלי השתייכות" ו"מנהיגות"


  הזהות האישית בראי הערכים האישיים והחברתיים

 מבנה התנ"ך השלם – ידע הוא כוח להצלחה! האדם הוא תבנית נוף מולדתו – לקט מסיפורי האבות

 יחידות נבחרות בספר שמות – מבני ישראל לעם ישראל בהנהגת משה

 יחידות נבחרות מספר במדבר ומספר דברים – התהליך כמגבש, משבר כמנוף להתקדמות, "גר היית בארץ מצרים", "ואהבת לרעך כמוך", מנהיגות כמודל לחיקוי, אחריות אישית ואחריות למעגלי ההשתייכות, פרידה ממנהיג.

 יחידות נבחרות מספר יהושע ומספר שופטים – המנהיג כצורך השעה

האמונה הפנימית ביכולת האישית כמורה דרך

כל אחד הוא קטן וכולנו אור איתן – היתרונות שבגיבוש

 אחד למען כולם וכולם למען אחד – האחריות הקבוצתית במעגלי ההשתייכות

    


תכנית לימודים בתנ"ך

שכבת ח' - תשע"ו: עקרון מארגן – קבלת ה'אחר', מעגלי השתייכות לאור ערכים, בהלימה לדיון הכיתתי

 

הזהות האישית בראי הערכים האישיים והחברתיים

 מבנה התנ"ך השלם – ידע הוא כוח להצלחה! האדם הוא תבנית נוף מולדתו – לקט מסיפורי האבות

 יחידות נבחרות בספר שמואל א' – הכמיהה לילד כמיצוי העצמי, ערכי משפחה והקרבה עצמית

 יחידות נבחרות מספר שמואל ב' – לקראת מלך בישראל, משבר כמנוף להתקדמות, מנהיגות כמודל לחיקוי, אחריות אישית ואחריות למעגלי ההשתייכות, פרידה ממנהיג, שאול - דוד ומה שבניהם.

 יחידות נבחרות מספר מלכים - שלמה 

האמונה הפנימית ביכולת האישית כמורה דרך

כל אחד הוא קטן וכולנו אור איתן – היתרונות שבגיבוש

 אחד למען כולם וכולם למען אחד – האחריות הקבוצתית במעגלי ההשתייכות

        

שנה טובה ובהצלחה לכולנו