צוות תנ"ך

מקשרת המקצוע - ורד קליר

צוות המורים:

איקה סולומון                           050-3580255             

רות ביטון

אפרת לוי

דורית אביעלי                          050-7251981

ורד קליר                                054-6611949

נויה גולן                                 052-2350484                          

קליה שגיא                              052-4575238

ענבר מלכי                              052-2291819

ישיבת צוות תנ"ך מתקיימת בימי חמישי, אחת לשבועיים, בשעה 07:40

החדר מנוהל על-ידי דורית אביעלי drorbible@gmail.com