מבנה ארגוני

במרכז למקרא לומדות שתי שכבות  ז' ו- ח' אותן מלמדות שש מורות.

תלמידי כיתות ז' לומדים תנ"ך ארבע שעות שבועיות

שני מפגשים במחצית א', ושני מפגשים במחצית ב'.

 

תלמידי כיתות ח' לומדים תנ"ך שלוש שעות שבועיות

שלושה מפגשים במחצית אחת