מבנה ארגוני

שכבה ז' לומדת את המקצוע שש שעות שבועיות 

שלושה מפגשים שבועיים במחצית א' ושלושה מפגשים שבועיים במחצית ב'