תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט

רציונאל

מקצוע זה נלמד בשילוב לשון הבעה ותנ"ך

מושם דגש על:

1. מרכיב התוכן בהוראה - נושאים בהיבט לפרשנויות השונות, אקטואליה ורלוונטיות לחיינו.  

2. מרכיב המיומנויות והאסטרטגיות של חשיבה ללמידה - עיסוק מייעל ומיידע במיומנויות ואסטרטגיות לחשיבה.

עקרונות ומטרות

העיקרון

התוכן

המטרות

התוכן

תוכן דיספלינרי ובעל משמעות, מהווה מסגרת ללמידה עצמית ולשיח קהילתי

   א. היכרות עם המסופר במקרא, על קורות מנהיגיו ועל מסריו;

   ב. הכרת מקומו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית  

       והבנת הזיקה של עמנו לארצו;

  ג. הכרת הסוגיות שספרות המקרא משתמשת בהן,  

     דרכי עיצובן ותרומתן להבנת מסריה;

   ד. הכרות עם תהליך צמיחת החגים בארץ ובמסורת ישראל.

ארגז הכלים

עיסוק מייעל ומיידע במיומנויות ובאסטרטגיות חשיבה, למידה, כתיבה וקריאה

א. שכלול והעלאה למודעות הלומד, את מגוון המיומנויות   

    ואסטרטגיות הלמידה - חשיבה;

ב. חשיפה ומתן כלים לבחירה מושכלת של מקורות מידע

     ולדרכי עבודה.

סביבות למידה

טיפוח קהיליית לומדים בהקשר תרבותי- חברתי-רגשי

נפעל לפתח קהיליית לומדים הפועלת בסביבה גמישה, מגוונת ותומכת, המאפשרת מרחב צמיחה ומסוגלות אישית.

משוב

הפעלת תהליך של חשיבה על עשייה

   א. טיפוח מסוגלות עצמית, באמצעות חיזוקים מנומקים,אמיתיים;

   ב. הנעת הלומד, להשתנות ולהתקדמות, באמצעות

       שיקוף מצבים ותובנות.


מסגרות הלמידה

 *     התלמידים לומדים במסגרת שכבה ז'

 *     התלמידים יפעלו במליאות - לפיתוח יכולות השיח וההאזנה.

*     התלמידים יפעלו בקבוצות חקר (קהילות לומדות) - לפיתוח יכולות אישיות בקריאה וכתיבה,

        פיתוח הכישורים לעבודה בצוות לצורך חקר נושא והוראת עמיתים.

             *   התלמידים יתנסו במתן משובים ושיקוף תהליכים.

מבנה השיעור

שיעור בן 90 דקות


תכנית הלימודים הארצית של משרד החינוך