הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה - 70%

* תפקוד התנהגותי - 20%

  - נוכחות סדירה ועקבית

  - הגעה בזמן

  - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי - 10%

  - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה-עצמית וצוותית

  - הכנת מטלות באופן יסודי והגשתן בזמן