הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה - 65%

* תפקוד התנהגותי - 15%:

  - נוכחות סדירה ועקבית

  - הגעה בזמן

  - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי - 20%:

  - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה-עצמית וצוותית

  - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן