סביבה לימודיתציוד לימודי

מחברת או לחילופין קלסר, מומלצת מחברת דו-נושאית

יש להתעדכן אצל המורה המלמדת בכיתה, בתחילת שנת הלימודים


ספרי לימוד 

תנ"ך שלם
בהוצאת קורן, או כל תנ"ך שלם אחר
מומלץ תנ"ך קורן עם לשוניות