אתר המידע למטייל העצמאי בישראל ובעולם "יאיר טיולים" עבר לכתובת
http://tiulim.net
 באתר זה ריכוז של עשרות אלפי מצגות מטיולים שנערכו באסיה, אירופה, אפריקה, אוקיאנייה ואמריקה

The Bible in Art

התנ"ך באמנות


 .

חזרה לאתר של אסף פלר

Back to Assaf's site


אתר המידע והמצגות של יאיר

Yair's Info&Presentations Site

 


המלצה חשובה: לוקח זמן (תלוי בקצב ההורדה שלכם) לפתוח מצגות, כדי לקצר את הזמן מומלץ להעביר את המצגת אל התיקיה המתאימה ורק אחר-כך לפתוח אותה על מנת לצפות

Abraham No.1 - אברהם אבינו 1

Abraham No.2 - אברהם אבינו 2

Adam and Eve - אדם וחוה

 Job איוב

Amnon & Tamarאמנון ותמר 

At the Well- ליד הבאר

Cain&Abel No.1 - קיין והבל 1

Cain&Abel No.2 - קיין והבל 2

Elijah No.1 - אליהו 1

Elijah No.2 - אליהו 2

Jacob&Esau - יעקב ועשו

Jacobs' Dream - חלום יעקב

Jael יעל

Jephthahs' daughter - בת יפתח

Prophet Isaiahהנביא ישעיהו

Jonahיונה

Joseph No.1 - יוסף 1

Joseph No.2 - יוסף 2

King David No.1 - המלך דוד 1

King David No.2 - המלך דוד 2

King Solomon & Queen of Sheba

Lot.No1 לוט1

 Lot.No2 לוט2

Book of Estherמגילת אסתר

Moses No.1 - משה רבנו 1

Moses No.2 - משה רבנו 2

The Giving of the Law  מתן תורה

Noah- נח 

Noahs' Arc Naive - תיבת נוח

Ruth - מגילת רות

Samson No.1- שמשון 1

Samson No.2 - שמשון 2

Song of Sings - שיר השירים

The Judgment of Solomon - משפט שלמה

The Creation of the World - בריאת העולם

The Sacrifice of Isaac עקידת יצחק

 Tower of Babel- מגדל בבל