אתר המידע למטייל העצמאי בישראל ובעולם "יאיר טיולים" עבר לכתובת
http://tiulim.net
 באתר זה ריכוז של עשרות אלפי מצגות מטיולים שנערכו באסיה, אירופה, אפריקה, אוקיאנייה ואמריקה

The Bible in Art 2

התנ"ך באמנות  2

בנק 2


 

המלצה חשובה: לוקח זמן (תלוי בקצב ההורדה שלכם) לפתוח מצגות, כדי לקצר את הזמן מומלץ להעביר את המצגת אל התיקיה המתאימה ורק אחר-כך לפתוח אותה על מנת לצפות

 Job איוב

Iris איריס 

Asclepius- אסקלפיוס

Elijah No.1 - אליהו 1

Elijah No.2 - אליהו 2

Amphion & Zethus אמפיון וזתוס

Eros ארוס

 Deucalion and Pyrrha- דאוקליון ופירה

Ganymedeגנימדס 

The Prodigal Son  הבן האובד

 Hephaestus No.1 הפייסטוס 1

  Hephaestus No.2 הפייסטוס 2

Hera  הרה

 The Massacre of the Innocents טבח התמימים

Laocoonלאוקואון

Lucretia לוקרציה

Pan No.2 פאן2 

The Sacrifice of Isaac עקידת יצחק

Noah- נח 

Jael יעל

Lot.No1 לוט1

 Lot.No2 לוט2

The Three Graces שלוש הגראציות