A - Testament Vej‎ > ‎Salm‎ > ‎

Salm 132

Salm 132

Lë scritor a ‘rciama a la ment ëd Nosgnor la devossion ëd David e soe promësse riguard a la dinastia ‘d David e ‘d Gerusalem.

132:1 Càntich dij pelerin ch’a monto a Gerusalem. Arcòrd-te, ò Signor, ëd David e ‘d tut lòn ch’a l’ha patì. 132:2 Al Signor chiel a l’ha fàit un giurament, na promëssa al Potent d’Israel: 132:3 “A la sosta ‘d mia ca mi i intrerai pa, ant ël mè let im cogiarai nen pr’ arposé, 132;4 nì ij mè euj i sarerai për deurme, 132:5 fin a tant ch’i treuva un leugh për fabriché na ca për Nosgnor, un santuari pr’ ël Potent d’Israel”.

132:6 I l’oma savù che l’Èrca a l’era a Efrata, peui i l’oma trovala ant la pian-a ‘d Jàar. 132:7 Introma, donca, al santuari ‘d Nosgnor, prostërnom-ne dëdnans al taburet dij sò pé1

133:8 Àuss-te, ò Signor, e intra ‘nt ël leugh ëd tò arpòs, ansema a l’Èrca, segn ëd tò podèj. 133:9 Che ij tò sacerdòt a sio arvestì ‘d salvëssa, ij tò sërvent fedej ch’a canto ‘d gòj.

133:10 Pr’ amor ëd David, tò sërvent, arfusa nen ël rè ch’it l’has sernù. 133:11 Nosgnor a l’ha fàit un giurament a David con na promëssa ch’a sarà mai pì artratà: “An sù tò tròno i butrai un dij tò dessendent. 133:12 Se ij tò dessendent a rispeto ij termo ‘d mia aleansa, e le prescrission ch’ i-j mostrerai, antlora toa dinastìa a chiterà mai”. 133:13 Përché Nosgnor a l’ha sernù Gerusalem, a l’ha volùa për soa ca. 133:14 “Sto-sì a l’é ‘l leugh dël mè arpòs për sèmper”, a l’ha dit, “am pias pròpi sta sità, i l’hai pijala për mia residensa. 133:15 Mia benedission a sarà semper dzura chila e i la rendrai an fior. Ij sò pòver a mangeran fin-a ch’a na veulo. 133:16 I vestirai ij sò sacerdòt ëd giustissia, e ij sò sërvent fedej a canteran ëd gòj. 133:17 Belelà i farai chërse ‘l podèj ëd David; col ch’i l’hai consacrà a sarà na lus për mè pòpol. 133:18 I vestirai d’onta ij sò nemis, ma chiel a sarà ‘n rè glorios2

Nòte

1 O “ëd sò tròno”

2 O “an soa front a bërlusà un diadema”.


À à È è É é Ì ì Ò ò Ó ó Ù ù Ë ë
Comments