A - Testament Vej‎ > ‎Salm‎ > ‎

Salm 124

124. Còsa sarìa-lo rivane se Nosgnor a fussa nen ëstait da nòstra part?

Israel a arconòss che 'l Signor a l'ha liberalo da 'n disaster sicur

124:1  Cantich ëd pelerinagi. Arferì a David. Còsa sarìa-lo rivane se Nosgnor a fussa nen ëstait da nòstra part? 124:2 Che tut Israel a l'arpeta: Còsa sarìa-lo rivane se Nosgnor a fussa nen ëstàit da nòstra part quand ch'i j'ero atacà dai nòstri nemis? 124:3 Ant soa furia afoà lor a n'avrìo angosasse viv. N'inondassion a l'avrìa ramassane via complet. N'arianass a l'avrìa portane vìa. 124:4 Vera, d'aque furiose a l'avrio dël tut scancelane da la facia dla tèra. 125:5 Ch'a sia benedì Nosgnor che ij sò dent ëd lor a l'han pa fane a tochet! 124:6 I soma scapà via tanme n'osel da la tràpola dël cassador. La tràpola a l'é s-ciapasse e adess i soma liber! 124:7 Nòstr agiùt a l'é 'Nosgnor, col ch'a l'ha fàit ël cél e la tèra.
Comments