A - Testament Vej‎ > ‎Salm‎ > ‎

Salm 105

105. Ringrassié Nosgnor

Ël poeta a ciama 'l pòpol ëd De a laudé 'l Signor përché Chiel a l'ha liberalo dal la s-ciavitù an Egìt e parèj Chiel a l'ha compì lòn ch'a l'avìa prometù a Abram e sigilà ant ël sò Pat.

105:1 Ringrassié Nosgnor! Invoché Sò Nòm! Fé conòsse a tùit ij pòpoj lòn che Chiel ha l'ha fàit! 105:2 Canté e fé 'd mùsica an Sò onor! Dé notissia dij miràcoj che Chiel a l'ha fàit! 105:3 Andé fier ëd Sò Nòm sant! Che ij cheur ëd coj ch'a serco 'l Signor as arlegro!

105:4 Serché Nosgnor e la fòrsa che mach Chiel a peul dé! Serché sèmper Sòa presensa! 105:5 Arciamé a la ment ij segn miracolos che Chiel a l'ha fàit, le soe assion potente e ij giudissi ch'a l'ha emanà. 105:6 Ò fieuj d'Abram, servitor ëd Nosgnor, vojàutri dissendent ëd Giacòb, ij sernù ëd Signor! 105:7 Chiel a l'é 'l Signor, nòst Dé; Chiel a dà esecussion ai Sò giudissi an tuta la tèra. 105:8 Chiel as arcòrda sèmper dij decret sigilà ant ël Sò Pat, le promësse che Chiel a l'ha fàit a mila generassion - 105:9 la promëssa che Chiel a l'ha fàit a Abram, la promëssa ch'a l'ha giurà 'd realisé për Isaac! 105:10 Chiel a l'ha dàita a Giacòb tanme 'n decret, a Israel coma na promëssa ch'a val për sèmper, e ch'a disìa: 105:11 "A ti it daraj la tèra 'd Canaan coma na part ëd toa ardità".

105:12 Quand che lor a l'ero pòchi, mach pòchi 'd nùmer, e ch'a vivìo ambelelà tanme dij foresté, 105:13 lor a andasìo 'd sa e dlà, da nassion a nassion, da 'n regn a n'àutr. 105:14 Nosgnor a l'ha nen lassà che gnun a-j crasèissa; për lor a l'ha dissiplinà dij re. 105:15 A l'ha dit: "Toché nen coj ch'i l'hai sernù! Fé nen ëd mal ai mè profeta!". 105:16 Nosgnor a l'ha fàit rivé na famin-a 'n tuta la tèra, a l'ha fàit calé le proviste. 105:17 A l'ha mandà 'n'òm ch'a l'é 'ndaje danans - Giusep a l'era stàit vendù tanme në s-ciav. 105:18 Le caten-e a fasìo 'd mal ai sò pé; a l'avìa 'n colarin ëd fer; 105:19 fin-a 'l temp che la predission a l'é realisasse. 105:20 La paròla ‘d Nosgnor a l'é comprovasse vera. 105:21 Ël rè a l'ha consentì ch'a fussa torna butà 'n libertà; col ch'a dominava 'd nassion a l'ha liberalo. 105:22 A l'ha nominalo gerent ëd soa ca e aministrator ëd soe proprietà. 105:23 A l'ha daje autorità 'd lié j'ufissiaj dël re a soa volontà e d'esse 'l magister dij sò consijé.

105:24 Peuj Israel a l'é trasferisse an Egìt; Giacòb a l'é vivù për un cert temp ant la tèra d'Ham. 105:25 Nosgnor a l'ha rendù Sò pòpul motobin dru e a l'ha fàit ch'a rivèisso a d'esse pì che ij sò nemis. 105:26 A l'ha fàit ch'a l'avèisso an ghignon Sò pòpol e ch'a maltratèisso ij Sò servitor. 105:27 Peuj Nosgnor a l'ha mandà ij Sò servitor Mosè e Aronne, che Chiel a l'avìa 'dcò sernù. 105:28 A l'han dàit esecussion ai Sò segn miracolos antrames ëd lor e d'assion da nen chërde ant la tèra d'Ham. 105:29 A l'ha fàit dventé 'd sangh soa eva tant da fene meuire ij pes. 105:30 La tèra d'Egit a l'è stàita invadua da le ran-e, ch'a intravo fin-a ant ël palass dël re. 105:31 A l'ha ordinà ch'a vnèisso le mosche e 'd moschin a l'ero daspërtut. 105:32 A l'ha mandà la tempesta ansem' a la pieuva e la lòsna a l'é abatusse an tut ël pais. 105:33 A l'ha ruinà soe vigne e ij sò fié, e a l'ha s-ciapà j'erbo an tut ël teritori. 105:34 A l'ha ordinà ch'a vnèisso le cavalëtte e tanti grij ch'a podìo gnanca contesse. 105:35 A l'han divorà tuta la vegetassion dël pais e tut ël gran dij camp. 105:36 A l'ha abatù tùit ij prim nà an soa tèra, le primissie 'd soa produssion. 105:37 A l'ha fane sortì fòra Sò pòpol anrichì d'òr e d'argent; gnanca una 'd soe tribù a l'é 'ntrapasse.

105:38 L'Egìt a l'era bin content quand ch'a son andasne, përché a l'avìa tëmma 'd lor. 105:39 Nosgnor a l'ha slargà an su lor na nivola per coateje e a l'ha procuraje 'n feu për anlumineje la neuit. 105:40 A l'han ciamà dla carn e Chiel a l'ha procuraje le quaje; a l'ha sodisfaje con ëd ròba da mangé ch'a venìa dal cel. 105:41 A l'ha dovertà na rochera e a l'é sortine d'eva; na rivera a corìa ant un desert. 105:42 Vera, Nosgnor a l'é 'rcordasse 'd Soa promëssa sacrà, cola ch'a l'avìa fàita a Sò servitor Abram. 105:43 Quand ch'a l'ha fàit sortì fòra Sò pòpol, lor a l'han arlegrasse, ij Sò sernù a l'han crijà 'd gòj. 103:44 A l'ha daje 'l teritòri d'àutre nassion, e a l'ha daje 'n proprietà lòn che d'àutri pòpoj a l'avìo frutà, 105:45 e lòn për che lor a podèisso osservé ij Sò comandament e scuté Soe lej. Làuda a Nosgnor!

Comments