A - Testament Vej‎ > ‎Osea‎ > ‎

Osea 1

Osèa

1

Relassion an tra Nosgnor e Israel

1:1 Paròla ‘d Nosgnor che a l'é staita adressà a Osea, fieul ëd Beri, ai temp d'Osia, d'Jotam, d'Acas e d'Esechìa, re 'd Giuda, e ai temp ëd Geroboam , fieul ëd Joas, re d'Israel.

Ël simbolìsm dël mariagi d'Osèa

1:2 Achit ëd lòn che 'l Signor a l'ha dit për Osea. Nosgnor a l'ha dije: "Va, pija na fomna 'd prostitussion e ij sò cit, përchè cost pais a fà gnente d'àutr che prostituisse slontanandse dal Signor". 1:3 Chiel a l'é donch andàit a ciapé Gomer, fija 'd Diblaim, che a l'ha consepì e daje un fieul. 1:4 Nosgnor a l'ha dit: "Daje 'l nòm d' Iesrel”1, përchè ancora un pòch ëd temp e mi i castierai la ca 'd Ieu për ël sangh spantià ant la comba d'Iesrel, e i farai finì 'l regn ëd la ca d'Israel". 1:5 A-i vnirà, an col di-là, che i sfriserai l'arch d'Israel ant la val d'Iesrel". 1:6 Chila a l'ha consepì ancor e a l'ha partorì na fija. Ël Signor a l'ha dije: "Ciamla Lò-Rocamà2, përchè giumai i l'avrai pa pì misericòrdia për la ca d'Israel, për perdoneje ancora. 1:7 Ma i l'avrai pietà për la ca 'd Giuda e i-j salvrai për Nosgnor sò Dé. I-j sarvrai nì për l'arch, nì për la spa, nì për la guera, nì për ij cavaj, nì për ij sivalié". 1:8 Quand che Lò-Rocamà a l'é staita dëspupà, Gomer a l'ha torna consepì e partorì un fieul. 1:9 Nosgnor a l'ha dit: "Ciamlo Lò-Amì3 përchè vojàutri i seve pa mia gent e mi i esisto nen për voi”.

Nòte

1 Dé a smen-a.

2 pa compassionà.

3 pa mia gent.

Comments