A - Testament Vej‎ > ‎Genesi‎ > ‎

Genesi 28

Genesi

Capìtol 28
 • (1) Antlora Isaac a l'ha mandà a ciamé Giacòb e a l'ha benedilo. Peuj a l'ha comandaje: "Ti 't deuve nen mariete con na fomna canaanita [1].
 • (2) Part sùbit e va a Paddan-Aram. Va a fé na visita a la ca 'd Betuel, ël pare 'd toa mare, e trovte ambelelà na fomna tra le fije 'd Laban, ël frel ëd toa mare.
 • (3) Che 'l De sovran [2] at benedissa! Ch'a peussa Chiel dete 'd frut e në strop ëd dissendent! Antlora ti 't vnirà na granda nassion!
 • (4) Ch'a peussa Nosgnor dé a ti e ai tò dissendent la benedission che Chiel a l'ha dàit a Abraham, parèj che ti a ven-a 'n possession dla tèra che Nosgnor a l'avìa dàit a Abraham, la tèra andoa ti 't vivie tanme 'n resident provisòri.
 • (5) Antlora Isaac a l'ha fàit che Giacòb as ancaminèissa e Giacòb a l'é rivà a Paddan-Aram, da Laban, fieul ëd Betuel, l'Aramean e frel ëd Rebecca, la mare 'd Giacòb e d'Esaù.
 • (6) Esaù a l'avìa vëddù che Isaac a l'avìa benedì Giacòb e che l'avìa mandalo a Paddan-Aram për trovesse na fomna ambelelà. A l'avìa 'dcò vëddù che Isaac a l'avìa comandà a Giacòb: "Ti 't deuve nen mariete con na fomna canaanita [1].
 • (7) Giacòb a l'avìa scotà sò pare e soa mare e a l'era partì për Paddan-Aram.
 • (8) Antlora, cand che Esaù a l'é rendusse cont che le fomne 'd Canaan për sò pare Isaac a l'ero nen da consideresse adate a lor [3],
 • (9) Esaù a l'é andàit a pòsta da Ismael e a l'é 'dcò mariasse con Malahat, seur ëd Nebaiot e fija dël fieul 'd Abraham Ismael, an pì che le fomne ch'a l'avìa già.
Ël seugn ëd Giacòb a Betel
 • (10) Antant che Giacòb a l'era 'n marcia fra Beer-Sheba e Haran
 • (11) a l'é fërmasse ant un cert leugh e a l'ha acampassie përchè 'l sol a l'era già calà. A l'ha ciapà na pera a l'ha butassla davzin a la testa, peuj a l'é 'ndormisse an col leugh
 • (12) e a l'ha sognà. Ant ël seugn l'ha vëddù na scala ch'a pogiava a tèra e ch'a rivava fin-a al cel. Cola scala a l'era dovrà da j'àngej ëd De për monté e për calé dal cel, e sù ansima a-i stava Nosgnor.
 • (13) De a l'ha dit: "I son ël Signor, ël De 'd tò pare grand Abraham e 'l De 'd tò pare Isaac. I daraj a ti e ai tò dissendent la tèra andoa ch'it ëstas cogià adèss.
 • (14) I tò dissendent a saran tanme la póer dla tèra e ti it të slargarà a òvest, a est, a nòrd e a sud. Tute le famije dla tèra a prononsieran ëd benedission l'una vers l'àutra an dovrand tò nòm e col dij tò dissendent.
 • (15) Mi i stago con ti! I të guernaraj a-i fà pa andova ti 't vada, e at faraj torné a sta tèra-sì. I të chitrà nen fin a tant ch'i l'avraj fàit tut lòn ch'i l'hai prometute. 
 • (16) Peuj Giacòb a l'é dësvijasse e a l'ha pensà; "Ël Signor sensa dùbit a l'é ambelessì e mi in na rendìa nen cont!".
 • (17) A l'ha pijasse tëmma e a l'ha dit: "Che pòst spaventos a l'é cost-sì! A l'é gnentemen che la cà 'd Nosgnor! Sta-sì a l'é la pòrta del cel!".
 • (18) Antlora, 'd bon matin, Giacòb a l'ha ciapà la pera ch'a l'avìa butàsse davzin a la testa e a l'à pogiala 'nsima a na mongiòja. Peuj a l'ha versaje ansìma d'euli. 
 • (19) A col pòst a l'ha dàit ël nòm ëd Betel, combin che prima 'l nòm ëd col pais a fussa stàit Luz.
 • (20) Peuj Giacòb a l'ha fàit un vòt, e a l'ha dit: "Se Nosgnor a sta con mi, s'am guerna durant cost viage, s'am dà da mangé e 'd vestimenta, 
 • (21) e s'am fa torné a la cà 'd me pare, antlora 'l Signor a dventrà mè De.
 • (22) Antlora costa pera, ch'i l'hai pogià 'nsima a na mongiòja, a sarà la cà 'd De, e mi it daraj andaré 'n décim ëd tut lòn ch'it ëm das.
Nòte
 • [1] O "Na fomna da le fije 'd Canaan".
 • [2] Let. El-Shaddai.
 • [3] Let. "a l'ero nen bon-e ai sò euj".

Comments