A - Testament Vej‎ > ‎Deuteronòmi‎ > ‎

Deuteronòmi 34

La mòrt ëd Mosè
 • (1) Antlora Mosè a l'é montà dal desert ëd Mòab an sël Mont Nebo, ansima la colin-a 'd Pisga, cola ch'a l'é dëdnans a Gerico. Ël Signor a l'ha faje vëdde tut ël paìs, da Galaad fin-a a Dan,
 • (2) tut Neftali, la tèra d'Efraim e 'd Manasse, tuta la tèra 'd Giuda fin-a al mar ëd ponent, 
 • (3) ël Negev e la pian-a dla val ëd Gerico, la sità dle palme 'd dàter, fin-a a Zoar.
 • (4) Ël Signor a l'ha dije: "Costa-sì a l'é la tèra ch'i l'hai promëttuje a Abraam, Isaac e Giacòb, quand ch'i l'hai dit: 'Tut sossì i lo darai a toa dissendensa'. I l'hai fàit-lo vëdde, ma ti it-i intreras nen".
 • (5) Antlora Mosè, ël servitur dël Signor, a l'é mòrt ambelelà, ant la tèra 'd Mòab, coma ch' ël Signor a l'avìa dit.
 • (6) A l'ha sotralo ant la tèra 'd Mòab, davzin a Beth-Peor, ma gnun fin-a al dì d'ancheuj a sa anté ch'a sia 'd precis cola tomba.
 • (7) Mosè a l'avìa sent e vint agn quand ch'a l'é mòrt, ma a s-ciairava ancora bin e soa vitalità a l'era nen vnuje meno.
 • (8) J'israelita a l'han fàit ël deul për Mosè trenta di ant ël desert ëd Mòab, e peuj ij dì 'd deul për Mosè a son rivà a la fin.
Iscrission sepolcral ëd Mosè
 • (9) Àor Giosuè, fieul ëd Nun, a l'era pien ëd ëspirit ëd sapiensa, përché Mosè a l'avia imponuje le man, e j'israelita a lo scotavo e a fasìa pròpi lòn che Mosè a l'avìa comandaje.
 • (10) An Israel a l'é pi nen fasse anans un profeta tanme Mosè, ch'a l'avèissa conossù 'l Signor facia a facia.
 • (11) A l'ha fàit tùit ij segn e ij miràcoj che 'l Signor a l'avìa mandalo a fé ant ël pais d'Egit, dëdnans al Faraon, a tùit ij sò servidor e al pais antregh,
 • (12) e a l'ha dimostrà granda fòrsa e na potensa da fé impression dëdnans a tut Israel.
Comments