A - Testament Vej‎ > ‎Amos‎ > ‎

Amos 7

7

Vision simbòlica ‘d giudissi

7:1 Vardé lòn che a l'ha fame vëdde Nosgnor Dé: A-i j'era në strop d'aliòstre ant ël moment che 'l masengh a ancaminava a giché, quand che a s-ciòd dòp ël mësson dël re. 7:2 Ant ël moment che lor a stasìo për finì 'd mangé l'erba dël pais, mi i l'hai dit: "Nosgnor Dé, perdon-a it në prego! Com fara-lo Giacòb? A l'é tanto cit "! 7:3 Antlora Nosgnor a l'ha dëssidù 'd ferme1j "Ancapiterà pa!", a l'ha dit Nosgnor. 7:4 Nosgnor Dé a l'ha mostrame sòn: Nosgnor Dé a ciamava 'l castigh dël feu. Col che a consumava 'l gran Balatron, e a dvora la campagna. 7:5 I l'hai dit: "Nosgnor Dé, chita it në prego! Coma podra-lo fé Giacòb a survìve? A l'é tanto cit"! 7:6 Nosgnor a l'ha compassionà: "Sòn a sarà pa", a l'ha dit Nosgnor Dé. 7:7 Sòn a l'é lòn che i l'hai vëddù për grassia 'd Nosgnor: Nosgnor a stasìa tacà a na muraja, un fil a piomb an man. 7:8 Nosgnor am dis: "Còs vëddes-to Amos? " I l'hai dit: "Un fil a piomb". Nosgnor a l'ha continuà: "Varda che mi i livlai a bola d'ària mia gent Israel, giumai mi i-j përdonrai pa pì. 7:9 Ij leu àut d'Isach e ij santuari d'Israel a saran campà giù e a saran mach pì 'd drocheri, ant ël moment che mi i ausserai mia spa contra la ca 'd Geroboam".

Amos së scontra con un sacerdòt

7:10 Ora, Amasia, sacerdòt ëd Betel a l'ha mandaje cost message a re Geroboam d'Israel: "Amos a s'arvira contra 'd ti, an cissand ël cheur dël pòpol d'Israel! Ël pais a peul pa pì soporté tute soe paròle. 7:11 Chiel a dis përparèj: "Geroboam andrà a meuire dë spa e Israel a sarà mnà n'esili lontan da soa tèra, sicùra". 7:12 Amasia a l'ha dije a Amos: "Àusste e vatne via, ti visionari! Artirte anvers ël pais ëd Giuda! Ambele-là it mangeras tò pan e là it podras profetisé! 7:13 Profetisa mai pì a Betel, përchè costì a l'é 'l santuari dël re e 'l templi dël regn".

7:14 Amos a l'ha arpijàit con Amasia: "Mi j'era pa un profeta, nì fieul ëd profeta: Nò mi i j'era un bergé un che a cheuj ij sicomoré. 7:15 Ma Nosgnor a l'ha pijàme da darera dël cabial e a l'ha dime: Va! Profetisa a mia gent Israel. 7:16 E adess scota la paròla dël Signor: "Ti it dise: Fà pì nen professìa contra d'Israel! Prédica pa contra la famija d'Isach! 7:17 E bin a dis Nosgnor a ti: "Toa fomna as prostituirà ant la sità, e ij tò fieuj e le toe fije a tomberan dë spa. Toa tèra a sarà spartìa con la còrda2, e ti it andras a meuire an tèra strangera. Israel a sarà deportà an esili leugn da soa tèra".

Nòte

1 Opura: "Chiel a l'é pentìsne e a l'ha dit".

2 An ebràich: "a sarà dividùa për riga".

Comments