BIBELTRO
                                              John Bunyan

Boken Kristens Resa

John Bunyan (1628-1688) som vid tjugofem års ålder lät döpa sig blev inom kort Englands kanske mest hörda och inflytelserika predikant. Hans stora inflytande gav honom namnet "Baptisternas biskop". Av det sextiotal skrifter som Bunyan författade är Kristens Resa den mest kända och lästa. Bunyan skrev boken under en kortare fängelsetid i mitten på 1670-talet. Den betraktas av kristna överallt i världen som ett litterärt mästerverk. Den är unik i sin berättarstil, uppbygglig, roande, spännande och gripande. Man kan också läsa den som en lärorik kristen katekes i skönlitterär form. Boken Kristens Resa är enligt Nationalencyklopedin "ett av världslitteraturens mest översatta och spridda verk".

 

Jonathan Edwards

Om Guds vrede

Jonathan Edwards (1703-1758) var en stor amerikansk väckelsepredikant, teolog och missionär. Han var en förgrundsgestalt i amerikas första stora väckelse. Genom honom har världen också fått del av en mycket välkänd och fasaväckande predikan. Den hölls i Enfield, Massachussets, 1741, och huvudtemat för predikan var "Syndare i Guds vredes händer". Budskapet är främmande för nutida kristendom, men likväl bibliskt och lika sant idag.

 

Martin Luther

Lilla Katekesen

Den rike mannen i helvetet

Den rätta tron

Ty kristna måste ofta gråta

Att frukta Guds vrede

Martin Luther (1483-1546) var den evangelisk-lutherska reformationens grundare. Han har i mycket påverkat kristenheten. En av flera skrifter av Luther som fått stor spridning över världen och som varit uppskattad är Lilla Katekesen. Också i vår tid trycks den i nya upplagor runt om i världen. Även om alla praktiska uppmaningar inte är tillämpliga i vår tid kan den fortfarande läsas med behållning.

 

Jean Calvin

Förakta världen - Sök det himmelska

Allt sker så som Gud vill

Jean Calvin (1509-1564) tillhör gruppen de mest inflytelserika teologiska gestalterna under alla tider. Calvins undervisning skulle komma att bli bestämmande för den reformerta kristendomstypen. Han var reformationens store systematiker och stod Martin Luther nära. Här kan du läsa två texter av Calvin med budskap som var vanliga då men som nästan aldrig kan höras idag.

 

C.H. Spurgeon

Om Helvetet

Charles Huddon Spurgeon (1834-92) var en berömd baptistpredikant och en väckelsens gestalt. I omkring 40 år var han Londons mest uppmärksammade predikant och grundade även ett teologiskt seminarium. Stora skaror samlades regelbundet för att höra hans starka förkunnelse. Han har för alltid vunnit världsrykte genom sina fängslande predikningar som tryckts och spridits i många länder.

 

Carl Olof Rosenius

Om synden och köttets dödande

Gud slår sina älskade barn

Carl Olof Rosenius (1816-68), var predikant och författare till skrifter som översatts till minst 16 språk. I Sverige har hans skrifter sålts i över 2 miljoner exemplar. Efter reformationen har knappast någon betytt så mycket för vårt land som Rosenius. I Sverige var han den andliga centralgestalten i väckelserörelsen under mitten av 1800-talet. Rosenius kom att verka inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, en organisation som vid dess tillblivelse kom att starkast präglas av honom.

 

En kvinna får inte predika i Guds församling

Denna text som utförligt behandlar 1 Tim 2:11-15 är skriven av Douglas Moo som är professor i Nya Testamentet. Texten är på engelska och utgörs av Kapitel 9 i en bok med namnet "Recovering Biblical Manhood & Womanhood" (1991). I den boken medverkar flera evangelikala teologer och exegeter. Boken är något av det starkaste som har publicerats till försvar för den klassiska kristna synen att kvinnor inte har rätt att förkunna i Guds församling. I slutet på texten ges länkar till flera mycket läsvärda kapitel i nämnda bok.

 

"När vi dör tar Maria oss vid handen"

Här avslöjas och granskas Katolska Kyrkans omfattande Mariakult.

 

SKAPELSETRO

Alltmer kritiseras evolutionsteorin, också av många forskare och vetenskapsmän. Bibeln vittnar om en Intelligent Designer som skapat allt med sin allmakt. Skapelsens oändliga visdom ner till minsta atom kan inte lämna någon oberörd. För mer fakta och information kring Bibelns undervisning om Guds skapelse klicka på rubriken och du kommer till föreningen Genesis.