Công ty SAV‎ > ‎

Cách tìm sổ BHXH trên web này

Cách tra cứu thông tin về sổ BHXH của cá nhân rất đơn giản:
+Trên góc phải màn hình có ô trống để gõ thông tin cá nhân vào với núi điều khiển bên cạnh hiển thị bằng chữ: "Tìm kiếm trang web này".
+Gõ thông tin cá nhân theo mã số nhân viên, số CMTND, số sổ bhxh, họ và tên ...  nhưng theo mã số nv hoặc CMTND sẽ tìm nhanh nhất vì tên nhiều người trùng nhau.
+Nhấn vào nút "Tìm kiếm trang web này" màn hình sẽ hiển thị các trang trên web này có thông tin cá nhân.
+Dùng phím tắt "CTRL" và "F" tiếp tục gõ theo mã nhân viên, số CMTND hoặc tên riêng sẽ tìm ra các thông tin của bạn
Comments