tai_lieu

      Tôi có viết và dịch một số tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chủ yếu liên quan đến các vấn đề về sinh học, bảo tồn, hệ thống thông tin địa lý (GIS), máy định vị (GPS) và Nguồn mở (Open Source). Trên trang này, các bạn có thể xem và sử dụng một số tài liệu này. Nếu bạn muốn sử dụng những tài liệu này cho các mục đích ngoài cá nhân, xin vui lòng liên hệ với tôi.

   Riêng các tài liệu liên quan đến Nguồn mở và các phần mềm tự do thì theo đúng tính thần của Giấy phép Tài liệu tự do GNU. Bạn có thể tham khảo bản dịch tiếng Việt của tôi về Giấy phép này tại đây. Nếu nhiều thứ cũng theo tinh thần nguồn mở thì cuộc đời đơn giản và sung sướng biết bao nhiêu! :-))

   Các tài liệu trên trang web này ở định dạng PDF được biên soạn trên bộ phần mềm văn phòng nguồn mở OpenOffice.org, sau đó đuợc địch qua PDF cũng bằng phần mềm này. Bạn có thể xem thêm về OpenOffice.org tại trang web này ở đây. Các hình ảnh trên địa chỉ web này đều được xử lý bằng phần mềm xử lý ảnh nguồn mở GIMP. Bạn có thể xem thêm về tại trang web này ở đây.

   Nếu phát hiện sai sót hoặc có ý kiến gì khác, các bạn vui lòng gửi mail cho tôi. Cám ơn.

 

  • Sinh học, bảo tồn và những vấn đề liên quan

  • Các tài liệu Nguồn mở

  • Các tài liệu về GIS và GPS

  • Các tài liệu khác

  • Sinh học, bảo tồn, và những vấn đề liên quan

  • Các tài liệu Nguồn mở

  • Các tài liệu về GIS và GPS

  • Các tài liệu khác 

  • Comments